Säkerhetschef till sek

Plats
Stockholm (Län)
Annonserat
den 20 december 2018
Stängs
den 20 januari 2019
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Om SEK

Svensk Exportkredit (SEK) är ett statligt ägt bolag med ett viktigt uppdrag, att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgången till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Vår vision är att stärka svenska exportföretags konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige. Under 2017 lånade SEK ut sammanlagt 89,3 miljarder svenska kronor till och för svenska företag genom utlåning direkt till exportföretagen eller deras kunder.

På SEK omges du av kollegor som har djup kompetens och erfarenhet inom exportfinansiering. Här är alla delaktiga och samarbetar lösningsorienterat och professionellt för att svenska företag ska vinna fler exportaffärer och bli mer konkurrenskraftiga. Detta kombineras med spännande internationella miljöer och kunder. På SEK får du följa med på en omfattande förändringsresa, där kundens behov styr utvecklingen och där ambitionen är att kunna göra mer nytta för fler. Välkommen till det stora, lilla företaget som brinner för svensk export. Ytterligare information om SEK finns på www.sek.se

Om uppdraget:

CSO-rollens uppdrag är att planera, leda, utveckla och samordna säkerhetsarbetet. Till största delen handlar detta för SEK om Informations /datasäkerhet, men rollen har också ansvar för personsäkerhet och fysisk säkerhet.

Ansvara för policies inom området d.v.s: Definition av informationssäkerhet. strategiska mål med informationssäkerhet, principer för informationssäkerhetsarbetet, ansvar och roller för säkerhetsarbetet samt hantering av avvikelser och undantag. CSO har ett viktigt uppdrag i att säkerställa att organisationen lever efter uppställt regelverk.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

I rollen ingår att stödja verksamheten i alla säkerhetsfrågor men framförallt i IT-säkerhetsrelaterade dito, samt tillhandahålla metodstöd vid exempelvis riskanalyser, informationsklassning och kravställning. Ansvarar för kravställning och uppföljning av IT-säkerhet mot externa leverantörer. CSO ger stöd i förändringsinitiativ i form av att utforma säkerhetsåtgärder och föreslå säkerhetslösningar, utforma riskanalyser och GAP-analyser.

I ansvaret ligger att:

Idka stort omvärldsbevakningsarbete inom säkerhetsområdet och att bevaka relevanta lagstiftningsförändringar, för att säkerställa SEKs proaktivitet.

Säkerställa framtagna principer för säkerhet avseende tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet, spårbarhet.

Kommunicera informations/IT-säkerhet till ledning och styrelse och för att informera om och utbilda i IT- och informationssäkerhet. Regelbunden rapportering till ledning och styrelse.

Att utveckla informationssäkerhetsområdet genom att utforma och förvalta dokument, planer, modeller med mera inom informationssäkerhet.

Upprätthålla relevant säkerhetsnivå avseende personal och lokal och löpande följa upp regler och rutiner inom området.

Vem är du?

Du har flera års erfarenhet av informationssäkerhetsarbete med eget ansvar för detsamma, gärna dessutom erfarenhet av fysiskt säkerhetsarbete.

Troligen kommer du från finansbranschen eller andra företag där just IT-informationssäkerhet är högt på agendan med stora transaktioner och kritiska processer; branscher med högt ställda krav på informationssäkerhet, med ISO- certifieringar som regelverk för arbetet. Du har kunskap och förståelse kring SOX- regelverket och arbete enligt ITIL.

Som person är du trygg, mogen och stabil med integritet. God förmåga att kommunicera i både tal och skrift med genomslagskraft och pondus. Du har en hög analytisk förmåga och ser helheten men också med förmåga att gå ner på detaljnivå. Du är en person som skapar relationer inom och utom organisationen – inger förtroende och skapar förståelse/intresse för säkerhetsarbetet.

Intervjuer sker löpande, frågor – ring rekryteringskonsult Fredrika Schartau 0705 10 71 30 eller Susanna Boman 0739 86 63 53 , välkommen med din ansökan!

Liknande jobb

Liknande jobb