Informationssäkerhetsstrateg med adm. inriktning och dataskyddsombud

Rekryterare
Region Blekinge
Plats
Blekinge
Annonserat
den 30 januari 2019
Stängs
den 20 februari 2019
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Om arbetsplatsen
I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. Glädjen och tillfredställelsen i att invånare och patienter får högre livskvalité är en stark kraft som gör det meningsfullt att gå till jobbet. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt.

Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.

From år 2019-01-01 gick landstinget Blekinge över och blev Region Blekinge. 
Region Blekinge står inför stora förändringar i och med en ökad satsning på digitalisering där en säker informationshantering är en förutsättning. Som informationssäkerhetsstrateg hos oss kommer du därför att ha en nyckelroll i Region Blekinges digitala utveckling. Tjänsten är placerad vid regionstabens digitaliseringsenhet.

Arbetsuppgifter
Det övergripande målet med tjänsten är att uppnå och upprätthålla en god informationssäkerhet för Region Blekinge som är anpassad till interna och externa krav inklusive verksamhetens behov, rättsliga krav och hotbild.

Du kommer att arbeta regionövergripande med informationssäkerhet med administrativ inriktning, i en strategisk roll. 
Dina arbetsuppgifter utgör bland annat att:

• Stödja regionens verksamheter med 
rådgivning och vägledning gällande lagar som styr informationssäkerheten, såsom patientdatalagen, dataskyddsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

• Samordna och leda det strategiska arbetet med informationssäkerhet i Region Blekinge.

• Utveckla och förvalta ledningssystem för informationssäkerhet i enlighet med ISO 27001. 

• Ta initiativ och medverka i revisioner inom informationssäkerhetsområdet.

• Ta initiativ kring arbete avseende policy, riktlinjer, regler och rutiner inom området.

• Ta initiativ i utbildningsfrågor för området.

• Leda och/eller delta som sakkunnig i arbetsgrupper och utredningar. 

• Bevaka lagar.

• Omvärldsbevaka, nätverka och samverka med myndigheter, intresseorganisationer mm.

I tjänsten ingår även att vara Region Blekinges dataskyddsombud enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Dataskyddsombudet har till uppgift att kontrollera så att Region Blekinges personuppgiftsansvarige, behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. Förutom att vara kontaktperson för registrerade, är du även Region Blekinges kontaktperson mot Datainspektionen.

Kvalifikationer

Du har en juridisk kandidatexamen eller högskoleexamen som bedöms likvärdig, samt utbildning/erfarenhet inom informatik och säkerhet. Du har flerårig erfarenhet av informationssäkerhetsarbete och arbete kopplat till standarderna i ISO/IEC 27000-serien. Vi ser gärna att du också har goda kunskaper om Patientdatalagen, Dataskyddsförordningen samt Offentlighets- och sekretesslagen. 
Arbetslivserfarenhet inom området informationssäkerhet inom offentlig verksamhet är meriterande. 

För att lyckas i rollen förutsätter vi att du har med dig ett stort säkerhetsmedvetande, du bör vara driven, strukturerad, prestigelös, kunna arbeta självständigt, vara ansvarstagande och ha lätt för att samarbeta. Att kommunicera klart och tydligt, både i tal och skrift, är ingen svårighet för dig. Det är viktigt att du är lyhörd för verksamhetens behov och kan samarbeta med många olika professioner och grupper.
Kännedom om förvaltningsmodell pm3 är meriterande. Informationssäkerhet är ett område som präglas av komplexitet och föränderlighet och stor vikt läggs därför vid viljan och förmågan att kunna utvecklas inom området. Stor vikt kommer också att läggas vid personlig lämplighet.

Tjänsten är säkerhetsklassad, före anställning sker en säkerhetsprövning och registerkontroll. Svenskt medborgarskap krävs.

Kontaktpersoner
Per Johansson
Digitaliseringsdirektör 0455-73 66 00

Christina Nilsson
Informationssäkerhetsstrateg 0455-73 41 46

Facklig företrädare
Carina Svärd
SACO 0734-47 12 45

Liknande jobb

Liknande jobb