Polismyndigheten

Nationellt it-brottscentrum söker specialist på virtuella valutor, Noa, Stockholm

Rekryterare
Polismyndigheten
Plats
Stockholm (Län)
Annonserat
den 5 februari 2019
Stängs
den 25 februari 2019
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Polismyndigheten
Den nya Polismyndigheten bildades den 1 januari 2015. Polismyndigheten som er-sätter de tidigare 21 fristående polismyndigheterna och rikspolisstyrelsen är en enrådsmyndighet. Det innebär att myndigheten leds av en chef som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Myndigheten består av drygt 30.000 medarbetare. Från den 1 januari 2015 består den nya polismyndigheten av sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

Noa

Nationella operativa avdelningens uppgifter och ansvar har bäring på nationell och internationell kommunikation och samordning, nationell och internationell underrättelseverksamhet, utredning av föreskrivna brottstyper eller sällan förekommande brott samt biträde till regionerna. Dessutom ska avdelningen genom omvärldsbevakning och omvärldsanalys ha ansvar för framtagande av lägesbilder avseende brotts- och händelseutveckling nationellt och internationellt samt ha ett tydligt funktions- och processansvar för flera verksamhetsområden. Nationella operativa avdelningen ska också vara nationell kontaktpunkt mot Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. 

Beskrivning av arbetsplatsen

Vid Nationella operativa avdelningens utredningsenhet finns sektionen Nationellt it-brottscentrum (SC3) som idag består av ca 90 medarbetare. Sektionen har mer än dubblerats i storlek de senaste tre åren och inryms nu i helt nya lokaler i kvarteret Kronoberg, belägna på Kungsholmen i Stockholm. Det är en modern arbetsplats som erbjuder ett stort utbud av arbetsuppgifter och flexibilitet.

Nationellt it-brottscentrum utgör polisens expertfunktion för utredning av komplexa cyberbrott och andra brott där internet är en bärande del. Brottsligheten är under ständig förändring vilket ställer höga krav på medarbetarna. Du kommer därför ges stora möjligheter till kompetensutveckling genom formell utbildning men även deltagande i internationella konferenser samt expertgrupper.

Digital bevisning finns att hitta i alla brottstyper varför vi på Nationellt it-brottscentrum måste ha en bred kompetens samt ha förmågan att utreda alla ärenden och brott som anses vara principiellt viktiga för polismyndighetens utveckling. Vi strävar efter att prova nya metoder i utredningssyfte samt att vi ständigt försöker testa rådande lagstiftning för att utveckla utredningsverksamheten. Tjänsten kan innebära resor, in- och utrikes, ibland med kort varsel. Tjänsten kan även innebära beredskapstjänstgöring. Svenskt medborgarskap är ett krav för tjänsten.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser placering i gruppen Teknisk inhämtning vid Nationellt it-brottscentrum. Gruppen biträder hela Polismyndigheten med bland annat OSINT, analys av nätverkstrafik och virtuella valutor. Som handläggare vid Nationellt it-brottscentrum arbetar du tillsammans med experter inom sina respektive områden, t.ex. brottsutredning, analys, inhämtning från internet, itforensik samt verksamhetsutveckling. Detta gör att du kommer att ingå i ett sammanhang där det finns omfattande kunskap för att utreda cyberbrott och andra grova brott.

Du kommer att främst arbeta med analys inom området virtuella valutor i brottsutredningar, men även arbete med annan internetinhämtning kan bli aktuellt. Det kan röra sig om att biträda i utredningar av grova brott, t.ex. grova narkotika- och penningtvättsbrott, där internet är en bärande del i brottsupplägget. Många biträden rör gränsöverskridande brottslighet.

En betydande del av sektionens utredningar är beroende av det internationella samarbetet både inom och utom EU. Du kommer att arbeta med internationella rättshjälper, europeiska utredningsordrar och du kommer att arbeta sida vid sida med andra länders brottsbekämpande myndigheter.

Tjänsten innehåller också arbetsuppgifter av strategisk karaktär, vilket innebär att du exempelvis kommer få möjligheter att arbeta med metodutvecklingsfrågor och medverka vid utbildningsinsatser.

Kvalifikationer

KRAV:

 • Gymnasieexamen
 • Utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant 
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, såväl svenska som engelska

MERITER:

 • Goda kunskaper om virtuella betalningsmedel
 • God kännedom om internet och dess olika arenor
 • Erfarenhet av att strukturera, analysera och sammanställa stora informationsmängder
 • Erfarenhet av metodutveckling
 • Erfarenhet av arbete mot grov organiserad brottslighet och internationell brottslighet
 • Erfarenhet av extern samverkan med myndigheter och andra organisationer och yrkesgrupper
 • Ytterligare språkkunskaper än svenska och engelska
 • Erfarenhet av att föreläsa

I samband med intervju kan tester komma att ske.

Personliga egenskaper

Som person är du social, nyfiken och har lätt för att etablera nya kontakter och skapa förtroende. Du har mycket gott omdöme, hög integritet och förmåga att kunna hantera skyddsvärd information samt är kreativ och har god förmåga att analysera och se sammanhang. Du är driven, ansvarstagande, strukturerad, noggrann samt är prestigelös i ditt arbete. Vi ser också att du innehar en flexibilitet och förmåga att växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet. Du har stort intresse för teknik och it samt av att följa utvecklingen inom it-brottsområdet.

Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.

Kontakt

Information om uppdraget: Mats Frederiksen 010-56 414 51

Information om rekryteringsprocessen: Wenche Lundgren –

wenche.lundgren@polisen.se

Fackliga företrädare för SEKO Polisen, ST inom Polisen, Polisförbundet och SACO-S nås via polisens växel 114 14

Övrig information

Anställning: Tillsvidare med provanställning i 6 månader (om du inte redan är anställd inom myndigheten)
Arbetstid: Veckoplanerad dagtid med flex
Placering: Stockholm – Kungsholmen

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning (med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen) kommer genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Hur du ansöker

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 25 februari till jobb.noa@polisen.se . Ange referensnummer 250/18 i ärendemeningen och märk ansökan med referensnummer och sökt funktion.

Har du skyddad identitet kontaktar du ansvarig HR-konsult Wenche Lundgren

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av intresseanmälan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

 

 

Liknande jobb

Liknande jobb