Verksamhetschef IT till Serviceförvaltningen i Region Stockholm

Rekryterare
Region Stockholm
Plats
Stockholm (Län)
Annonserat
den 22 februari 2019
Stängs
den 11 mars 2019
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Region Stockholm står under de kommande åren inför stora förändringar då framtidens vård- och kollektivtrafik byggs. Digitaliseringen har en avgörande påverkan på Region Stockholms verksamheter. Är du rätt person att leda leveransen av kritiska digitala tjänster till Region Stockholm?


VAD SKA DU GÖRA?  

Som chef på Serviceförvaltningens verksamhetsområde för it leder du en organisation med omkring 400 medarbetare i leveransen av it-tjänster till Region Stockholms verksamheter. Du rapporterar direkt till förvaltningschefen vid Serviceförvaltningen och har resultatansvar för verksamheten som omsluter drygt en miljard per år. Du och din ledningsgrupp leder leveransen av samhällsviktiga it-tjänster till Region Stockholms verksamheter. Med utgångspunkt i nämndens uppdrag och avtal med regionens verksamheter svarar ni för leverans av nätverk, it-arbetsplatser, kapacitetstjänster och applikationsförvaltning till såväl akutsjukvård som primärvård och central administration. Ni svarar också för operativa ledningsfunktioner relaterade till den gemensamma it-leveransen, såsom servicedesk, incident, problem och change management.  

 

Verksamheten har nyligen bildats ur det tidigare SLL IT, och finns från och med 1 februari 2019 under den nybildade Fastighets- och Servicenämnden. I samband med överföringen byter verksamheten namn till Serviceförvaltningen IT och det tidigare uppdraget renodlas till att handla om leverans av standardiserade it-tjänster till regionens förvaltningar och bolag utifrån gemensamma tjänstedefinitioner. Verksamhetens krav på stabilitet och tillgänglighet dygnet runt går långt utöver vad en genomsnittlig it-verksamhet någonsin får uppleva och värdet som levereras till våra medborgare och medarbetare gör denna leverans unik.  

 

Utöver den rena leveransen finns funktioner för ekonomi och kundrelationer inom din organisation. Din uppgift blir att skapa kundvärde genom att driva förändring och kvalitetsutveckling i förhållande till kunders önskemål och förväntningar på tjänsterna. Detta kräver i sin tur förmåga att tydliggöra mål och uppdrag samt få dessa att genomsyra organisationen. Ett viktigt mål är att göra leveransen så effektiv och framgångsrik att fler verksamheter än idag inom Region Stockholm ser fördelar med att ansluta sig till leveransen.  

 

VEM ÄR DU?  

Vi söker dig som har erfarenhet av att leda leverans av större levererande it-verksamheter med infrastrukturfokus. Du vet hur man skapar effektiva leveransprocesser och styr organisationen mot fokus på kundupplevelse och verksamhetsbehov. Vi ser gärna att du också har erfarenhet av ledarskap i offentlig sektor och kunskaper om kommunal styrning och den lagstiftning som omger offentlig it-verksamhet. Du har väldokumenterad längre ledarerfarenhet med goda resultat och är villig att tillsammans med din ledningsgrupp arbeta hårt för att driva ett större utvecklingsarbete med fokus på kvalitet, kundnöjdhet och god arbetsmiljö.  

 

Du som person drivs av förändring och uppgiften att leda människor i förändring. Förmågan att skapa ett klimat som främjar ständiga förbättringar och ”best practice” är av stor vikt. Du innehar även bra förmåga att bygga starka team och få ihop arbetslag. Ytterligare är du tydlig och förtroendeingivande i ditt ledarskap, och innehar god kommunikationsförmåga.  

 

OM REGION STOCKHOLM  

REGION STOCKHOLM är en av Sveriges största och viktigaste arbetsgivare med mer än 45 000 medarbetare. Regionen har ett omfattande uppdrag och en stor verksamhet med ansvar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regionplanering samt att bidra till kulturen i länet. Regionen är en stor ekonomisk aktör med en budget som omsluter 97 miljarder kronor.  

Stockholms län är landets snabbast växande region med 2,3 miljoner invånare. Det är en tillväxt som öppnar för många möjligheter. Den innebär också stora utmaningar med nya och ökade behov av samhällsservice inom hälso- och sjukvården och möjligheterna till resor och rörelse.  

Serviceförvaltningen IT är en etablerad verksamhet som nu blir del av en nyskapad förvaltning. Kopplat till organisationsförändringen finns ett förtydligande av uppdrag och genomgripande förändringar av styrningen av leveransen. Utöver att tjänsteinnehållet tydligare ska definieras och standardiseras ska affärs- och debiteringsmodeller byggas om och förenklas. Serviceförvaltningen IT erbjuder tjänster inom it och infrastruktur till Region Stockholms verksamheter, inte minst till akutsjukvården.  
 

OM REKRYTERINGSPROCESSEN  

Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för headhunting av högre chefer.  


KONTAKTPERSONER

Researcher Sofie Hansson, 072-074 20 43, sofie.hansson@poolia.se

Rekryteringskonsult Rickard Thorgren, 070-676 36 63, rickard.thorgren@poolia.se

Ansvarig rekryteringskonsult Maria Eriksson, 073-944 50 95, maria.eriksson@poolia.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med alla möjliga bakgrunder och förutsättningar. 
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser. 

Liknande jobb

Liknande jobb