Informationsarkitekt på kommunövergripande nivå

Rekryterare
Uppsala kommun
Plats
Uppsala (Län)
Annonserat
den 5 april 2019
Stängs
den 5 maj 2019
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Uppsala kommun behöver ta ett samlat grepp om vår informationsförvaltning för att kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter fullt ut. Vi behöver ha en effektiverare hantering av vår information och utveckla den till att stödja digitalisering och verksamhetsutveckling på ett smart och likartat sätt. Vi behöver dokumentera, utveckla och förvalta vår informationsarkitektur och för att leda detta arbete behövs du!

Välkommen till Kommunledningskontoret - en dynamisk arbetsplats med stora möjligheter att göra skillnad för Uppsala kommuns invånare.

Avdelningen för kansli leder och utvecklar det kommunövergripande arbetet avseende hantering av de demokratiska processerna för ökad kvalitet och effektivitet genom bland annat normerande styrning och regelverk. I uppdraget ingår att säkra kommunens övergripande informationsförvaltning. Avdelningen omfattar cirka 85 medarbetare.

Vi sitter i moderna lokaler med stadens bästa pendlarläge på Stationsgatan 12 i Uppsala, precis intill centralstationen, och i Stadsarkivet i anslutning till Stadsbiblioteket.

För att kunna ta kontroll över kommunens totala informationsförvaltning pågår ett antal olika arbeten, de flesta i projektform. Ett nytt digitalt handläggarstöd införs under 2019 och övergången till en helt digital verksamhet fortgår genom bland annat E-arkiv, införande av O360, informationshanteringsplaner och uppbyggnad av informationsförvaltningsstruktur. Vi kommer implementera processbaserad informationsredovisning (Klassa) och gå vidare med frågan om att övergå till helt digitala akter. Frågor kring masterdatahantering och säkerhet ingår också.

Ditt uppdrag

Du leder organisationens strategiska utveckling inom området informationsförvaltning och skapar ordning i våra informationsflöden genom att utveckla och förvalta säkra och effektiva gemensamma informationsmiljöer som stödjer organisationens och medborgarnas behov.

Du driver utveckling och förvaltning av kommunens informationsarkitektur och leder arbetet med begreppsmodell, informationsförvaltningsmodell och informationsarkitektur. Du ansvarar för kommunens masterdata. Du driver nätverk, initierar och driver projekt inom dessa områden.

Du arbetar på kommunövergripande nivå, i nära samarbete med t ex chefer, IT-strateger, verksamhetsutvecklare och arkivarier, och skapar på så sätt ett samlat grepp om kommunens informationsförvaltning på kort och lång sikt.

Din bakgrund

Vi söker dig som har flera års erfarenhet av arbete med motsvarande arbetsuppgifter i medelstor eller större organisation. Du har erfarenhet av utvecklingsarbete och förändringsledning på övergripande nivå och en högskoleutbildning inom data- och informationsvetenskap, informatik, systemvetenskap eller motsvarande. Har du dessutom utbildat dig inom projektledning och/eller systemvetenskap med inriktning mot design, interaktion och innovation är det meriterande.

Det är även meriterande med erfarenhet av:

  • att driva och genomföra förändringsarbete i offentlig verksamhet
  • arbete med arkitekturramverk
  • erfarenhet av projektledning
  • att leda workshops och modelleringar
  • arbete inom Pm3 eller motsvarande

Vi värdesätter även kunskaper inom begrepps-, informations- och objektsmodellering samt inom processkartläggning och processflöden.

Som person har du en väl utvecklad strategisk förmåga. Du har lätt för att se frågor i ett större perspektiv och se långsiktiga konsekvenser av olika beslut. Vi uppskattar din pedagogiska förmåga och att du kan relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Att ha en god förmåga att sätta igång aktiviteter, skapa kontakter och arbeta resultatinriktat är avgörande i rollen.

Upplysningar

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Sara Håkansson, chef Stadsarkiv, 018-727 11 74, eller Kajsa Angerdal Skoglund, HR-specialist, 072-593 28 06.

Fackliga företrädare: Vision, Michael Walldén, 018-727 24 38, Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation

Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi och upphandling. På kommunledningskontoret ligger även organisationen för kansli, strategi och planering, näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se

Liknande jobb

Liknande jobb