CGI

Client Engagement Manager - Med utgångspunkt från valfritt kontor i Sverige

Rekryterare
CGI
Plats
Sverige, Södermanland , Sweden
Annonserat
den 5 april 2019
Stängs
den 5 april 2019
Ref:
J0119-1318
Kategori
Övriga jobb
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid
Treserva är ett av de modernaste och framgångsrikaste omsorgssystemen på marknaden, inriktat mot Sveriges kommuner. Som verksamhetssystem omfattar Treserva individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionshinder/funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård samt flyktingverksamhet. Det är områden som ständigt debatteras och där det hela tiden krävs mer och ny teknik. Inom vår enhet, Welfare Management Software (WMS), finns idag ett 90-tal personer och vi söker nu en driven Client Engagement Manager.

Hos oss på CGI får du det bästa av två världar. Ett multinationellt företag med stora muskler och karriärmöjligheter i den riktning du önskar, samtidigt som WMS är en mindre sammanhållen gruppering där vi alltid stöttar varandra och har en positiv stämning. Här får du arbeta inom ett mycket expansivt område med stor uppmärksamhet från stat, kommun och alla medborgare som alla vill att vi hjälper våra svenska kommuner att förbättra och effektivisera deras verksamheter. Vi har idag ca en tredjedel av landets kommuner som kunder och siktar på att växa!

I rollen som Client Engagement Manager har du möjlighet att utgå från ditt lokala CGI kontor, vi har kontor i hela Sverige och du väljer själv vart ifrån du vill utgå.

Dina framtida arbetsuppgifter

I din roll som Client Engagement Manager (CEM) på CGI Treserva kommer du ansvara för förvaltningen av avtal. Du hanterar nya och befintliga avtal. Du budgeterar och följer upp intäkter och kostnader. Du granskar utförande av leverans som är relaterade till aktuella avtal.

CEM arbetar med att utveckla och säkerställa CGI:s leveransåtagande. CEM är kundens primära kontakt i avtalsfrågor och är eskaleringspunkt om någon del i CGI:s åtagande inte uppfyller kundens krav. CEM ska säkerställa en god relation och samverkan mellan leverantör och kund. CEM ska säkerställa att CGI:s processer, policys och regler tillämpas. CEM har god förståelse för kundrelationer, den aktuella kunden och avtalade tjänster.

CEM samverkar med kund och applicerar CGI:s struktur för att säkerställa god kvalitet. För att säkerställa och följa upp samarbetet med kund finns samverkansforum. I samverkansforum finns ansvar för tillsyn av utförandet av leveransen. Uppföljning och avstämning sker gentemot åtaganden och överenskomna servicenivåer. Fokus ligger på leveransresultat och här granskas och godkänns utförandet.

Inom ramen för de kunder och kontrakt du ansvarar för, är dina huvudsakliga arbetsområden att:

• Ta det övergripande ansvaret för alla delar av vårt engagemang gentemot kund, både leverans- och resultatmässigt.
• Säkerställa att vi uppnår uppsatta mål inom försäljning, omsättning och lönsamhet.
• Utveckla våra affärer genom att vi vinner nya kontrakt, förlängningar och utökade kontrakt.
• Vara föredragande på operativa, taktiska och strategiska möten med kund.
• Säkerställa en stabil, säker och lönsam leverans.
• Se till att kontrakten lever upp till gällande lagkrav, regler, riktlinjer och en sund affärsmässighet.
• Säkerställa att den löpande leveransen, och kundspecifika projekt, följer budget och tidsplaner.
• Uppnå uppsatta mål inom kundnöjdhet, bland annat genom att löpande genomföra kundundersökningar och tillsammans med kund identifiera förbättringsområden, för att kontinuerligt utveckla och förbättra kundleveransen.

Kvalifikationer för att bli framgångsrik denna roll

• Dig vi söker är en van ledare. Du är kund- och resultatorienterad och gillar att arbeta med andra människor.
• Du ska känna starkt för att arbeta som Client Engagement Manager och uppskatta den variation som yrket innebär vad gäller nya kunder, uppdrag och även till viss del resor.
• Du sätter alltid kunden i fokus och försöker hitta den bästa lösningen.
• Som person delar du med dig av din kunskap, är ödmjuk och lätt att samarbeta med. Du respekterar och värdesätter dina kollegor, har förmåga att själv hitta lösningar på problem och är självgående.
• Du har mångårig erfarenhet av liknande roller och kan med lätthet arbeta på operativ, taktisk och strategisk nivå.
• Du tycker att det roligaste som finns är att arbeta nära dina kunder och tack vare lyhördhet och förståelse för kundens affär hjälpa dem till framgång.
• Du har stor vana av kommersiella dialoger och förhandling.
• Du strävar alltid efter att förbättra det du gör, och uppmuntrar även dina kollegor att lyfta idéer och kreativa förslag på nya och förbättrade lösningar och arbetssätt.
• Du har goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift.

Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Sista ansökningsdatum är 2019-05-22.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA
Monica Hennum | Consultant Manager WMS Treserva
46 (0) 767 64 2 377
monica.hennum@cgi.com

Utveckla din karriär hos oss.

Det är en extraordinär tid i vår bransch. Den digitala transformationen accelererar och CGI är i centrum för förändringarna - som hjälp för våra kunders digitala resor och med spännande karriärmöjligheter för våra medarbetare.

På CGI når vi framgång genom våra medarbetares talang och engagemang. Som ett team delar vi de utmaningar och belöningar som kommer genom att vi skapar ett växande företag, vilket stärker vår ägarskapskultur. Alla våra medarbetare drar nytta av det värde vi gemensamt skapar.

Var med och bygg ett av världens största oberoende tjänsteföretag inom IT och affärsprocesser.

Liknande jobb

Liknande jobb