Polismyndigheten

Chef som går igång på BI

Rekryterare
Polismyndigheten
Plats
Stockholm (Län)
Annonserat
den 18 april 2019
Stängs
den 20 maj 2019
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Vi bygger inga virtuella världar eller pokerbord – det vi utvecklar är avgörande för att brott ska klaras upp, att brottsligheten ska minska och för att alla i Sverige ska känna sig trygga.

Arbetsplatsbeskrivning

Som anställd på IT-avdelningen är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden och en möjlighet att göra skillnad på riktigt.

Våra system används i polisernas vardag – dygnet runt, året runt. Från ett ingripande mitt i natten till att färdigställa en förundersökning inför en rättegång.

Polisens IT-avdelning har ca 830 anställda och ansvarar för all it som används av myndighetens ca 30 000 medarbetare. Vi jobbar inte i program eller projekt utan varje grupp äger sina produkter från behov till leverans. Vi arbetar nära våra användare utan flera mellanhänder.

Arbetsbeskrivning

Gruppen Beslutsstöd ansvarar för att tillhandahålla stöd och verktyg inom Business Intelligence.  Gruppen består idag av 6 medarbetare som sitter på Kungsholmen och vi behöver bli fler. Ditt uppdrag kommer bli att bygga ett grymt team med produkter som kan förändra på riktigt. Utmaningarna är många och roliga, bland annat vill vi förflytta oss inom områdena Big Data, selfservice analytics  och Predictive Policing.  De produkter som vi använder idag är Business objects och Qlikview, vilka vi har imorgon är upp till dig och din grupp.

Som gruppchef för gruppen Beslutsstöd

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • leda, samordna, organisera och utveckla arbetet inom gruppen och de produkter som du ansvarar för och tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete.
 • ingå i sektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.


är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential
 • produktägare - du har det operativa ansvaret för din grupps leveranser avseende utveckling, förvaltning och livcykelhantering för gruppens IT-produkter.

Kvalifikationer

Som chef för gruppen Beslutsstöd

har du

 • minst ett års aktuell erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, uppdragsledare eller liknande.
 • för funktionen relevant akademisk examen eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
 • erfarenhet av produktutveckling inom it området
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • kunskap och erfarenhet av agil metodik.
 • kunskap och erfarenhet inom området Business Intelligence

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Sektionschef Rikard Gunzenheimer, 010-56 280 63. Information om rekryteringsprocessen lämnas av: chefsrekrytering@polisen.se

Fackliga företrädare

Kent Svärd, SACO, tfn 010-56 34 21; Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10; Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010 5677092; Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 0732-490 422.

Övrig information

Anställning

Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering i Stockholm 
Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 20 maj 2019.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 20 maj 2019!

Liknande jobb

Liknande jobb