Digital strateg inriktning informationssäkerhet

Rekryterare
Halmstad Kommun
Plats
Halmstad (Kommun), Halland
Annonserat
den 16 maj 2019
Stängs
den 3 juni 2019
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Arbetsuppgifter

Som digital strateg inom informationssäkerhet ansvarar du för att säkerställa en väl fungerande struktur och systematik gällande styrning, ledning, samordning och uppföljning inom kommunkoncernens informationssäkerhetsarbete, så att koncernen följer rådande lagstiftning och regelverk. Du har en ledande, samordnande och rådgivande funktion gentemot kommunens förvaltningar och bolag, men även ansvar för att följa upp koncernens informationssäkerhetsarbete. Du samarbetar med kollegor inom kommunkoncernen och företräder kommunen på regionala och nationella arenor. Tjänsten är placerad inom kommunledningsförvaltningens digitaliseringsenhet.

Ditt huvudsakliga ansvar innebär att säkerställa att det finns ett systematiskt informationssäkerhetsarbete som håller hög klass inom området. I detta ingår att arbeta strategiskt och förebyggande så att kommunkoncernen drabbas minimalt vid olika störningar inom informations- och IT-säkerhetsområdet. Du leder och deltar även i strategiska processer som avser informationssäkerhetsklassning, risk- och sårbarhetsarbete, kontinuitetsplanering, systemförvaltningsarbete och målarkitekturarbete utifrån informationsperspektivet.

Arbetet inleds med att etablera och säkerställa en hållbar styrprocess och ledningssystem (LIS). Du ser även till att kunskapshöjande insatser initieras. En stor del av arbetet innebär att leda förbättringsprocesser tillsammans med andra. Du förväntas att ta egna initiativ som resulterar i att enskilda verksamheters såväl som koncernens informationssäkerhetsarbete förbättras. I det systematiska arbetet ingår att förhålla sig till lagstiftningar och regelverk t ex ny dataskyddsförordning, dataskyddslag och NIS-direktiv.

Informationssäkerhetsarbetet är en del av Halmstads kommuns säkerhetsarbete och digitala utvecklingsarbete i stort. Det kan därför även inrymmas andra arbetsuppgifter om behov uppstår.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning inom exempelvis Informationssäkerhet, systemvetenskap eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.

Andra för området relevanta utbildningar, certifieringar eller kurser är inom t ex; informationssäkerhet, datasäkerhet, IT-forensik, säkerhet, risk- och sårbarhetsanalyser, digitalisering samt inom projekt- eller processledning.

Du har flerårig erfarenhet i liknande befattning samt kunskap inom relevant lagstiftning t ex ny dataskyddsförordning. Vidare har du erfarenhet av att arbeta med IT-säkerhetsarkitektur samt ledningssystem för informationssäkerhet; ISO/IEC 27001 eller motsvarande. Det är en fördel med erfarenhet av IT-säkerhetsrelaterad kravställning mot olika externa leverantörer men störst vikt läggs vid erfarenhet av att leda projekt och processer.

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av informationssäkerhet inom offentlig förvaltning alternativt i en organisation med komplex informationshantering.

Vår enhet vill spegla Halmstads invånare och ser gärna sökande som kan bidra till jämställdhet, mångfald och fler perspektiv.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i den här rekryteringen.

Andra uppgifter

Halmstads kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid, 
Tillträde: 
Avslutning:

Kontaktpersoner

Namn: Sara J Westerberg
Telefon: 035-137100
Namn: Andreas Tylenius
Telefon: 0708-74 36 71

Fackliga kontaktpersoner

 

Ansökan

Referensnummer: C27855 - 2019
Sista ansökningsdag: 2019-06-03