Chef till Enheten för tekniska resurser

Rekryterare
MSB
Plats
Stockholm (Län)
Annonserat
den 28 maj 2019
Stängs
den 14 juni 2019
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

 

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

 

Enheten för tekniska resurser är en nybildad enhet från och med 1 maj 2019 och ingår i funktionen CERT-SE. Enheten ansvarar för anskaffning, drift, förvaltning och utveckling av tekniska resurser för funktionen CERT-SE, t.ex. it-infrastruktur, it-utrustning, programvara och it-tjänster. Enheten kommer även ansvara för drift och förvaltning av sensorsystem.

CERT-SE har tekniskt fokus mot masspåverkande cyberhot, sårbarheter i vanligt förekommande produkter samt mot specifika hot av allvarlig natur. Detta i syfte att bidra till skydd av samhällsviktiga funktioner och digitala tjänster samt för samhället i stort. CERT-SE tar emot, söker, bedömer, analyserar och förmedlar cybersäkerhetsrelaterad information. Detta i syfte att sprida information och kunskap innan och under it-incidenter. CERT-SE är Sveriges kontaktpunkt för cybersäkerhet gentemot motsvarande funktioner i andra länder.

Vi söker en enhetschef för Enheten för tekniska resurser vid Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer.

Dina arbetsuppgifter 
Som enhetschef vid Enheten för tekniska resurser ansvarar du för enhetens verksamhet, personal och ekonomi. Du är också aktiv deltagare i CERT-SE ledningsgrupp. Eftersom enheten är ny behöver du lägga kraft på att tillsammans med dina medarbetare lägga en stabil grund för en långsiktig inriktning av enhetens verksamhet. Du förväntas skapa god överblick och ta ansvar för och leda alla delar av verksamheten. Det är ett stort utvecklingsfokus och förändringsarbete i verksamheten som kommer bestå under lång tid. Enheten för tekniska resurser kommer att behöva göra strategiska vägval och aktivt driva utveckling inom området.

Arbetsområdena inom enheten är av olika karaktär och behov av ledning varierar därför med uppgifternas karaktär, både dagligt operativt arbete och långsiktigt utvecklingsarbete. Med rollen som chef för enheten följer också att medverka i, eller leda, styrgrupper inom både förvaltning och utveckling.

Enhetens verksamhet innebär att du företräder MSB i kontakter med andra organisationer såväl nationellt som internationellt och förutsätter bred samverkan inom MSB. En del resor kan förekomma. Som chef inom MSB ansvar du för att myndighetens värdegrund präglar både ord och handling inom myndigheten.

Din kompetensprofil 
Du har erfarenhet av att vara chef med goda resultat, och har lett genomförande av verksamhetsförändringar. Du har flera års erfarenhet från arbete med it-verksamhet, gärna från offentlig verksamhet och med höga säkerhetskrav vilket bidrar till god kännedom om både it-drift och utveckling med de modeller och ramverk som tillämpas. Erfarenhet från kravställning för upphandlingar ser vi som meriterande.

Som ledare är du tydlig, modig och prestigelös. I relation till dina medarbetare är du inkluderande, coachande och utvecklingsinriktad. Du har kunskap om, och ett stort intresse för att verka för en bra arbetsmiljö på enheten. Som person är du proaktiv, strukturerad och resultatinriktad. Du har en strategisk förmåga som innebär att du kan sätta enhetens uppdrag i ett större sammanhang.

Du är trygg i dig själv och har en hög grad av personlig mognad vilket gör att du är medveten om både dina styrkor och dina svagheter. Du har en förmåga att företräda MSB och att bygga relationer med samarbetspartners. Du har relevant akademisk utbildning eller en gedigen praktisk erfarenhet. Du har god kunskap om offentlig förvaltning och gärna också om området samhällsskydd och beredskap. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform 
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm. Resor i tjänsten, nationellt och internationellt, kan förekomma. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap 
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information? 
Har du frågor kontakta  avdelningschef Åke Holmgren. Fackliga företrädare är Kerstin Borg Saco-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 14 juni 2019, märkt med referensnummer 2019/45. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Liknande jobb

Liknande jobb