Koncernarkitekt

Rekryterare
Halmstad Kommun
Plats
Halmstad (Kommun), Halland
Annonserat
den 4 juli 2019
Stängs
den 4 augusti 2019
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Kommunledningsförvaltningen har fokus på ledning, samordning och uppföljning för att kommunkoncernen ska arbeta effektivt med invånarnas bästa i fokus. Förvaltningen leder och samordnar samhällsbyggandet i Halmstads kommun och ansvarar för styrning och utveckling av kommungemensamma frågor.

Digitaliseringsenheten har i uppdrag att leda, samordna och följa upp IT- och digitaliseringsarbetet för kommunkoncernen. Vi är kravställare och beställare internt till IT-service samt driver det koncernövergripande utvecklingsarbetet kopplat till digitalisering. Halmstads kommun tar nu ett rejält kliv framåt där digitaliseringen är central för att möta dagens och morgondagens välfärdsutmaningar och vända dem till välfärdsmöjligheter.

Arbetsuppgifter

Vill du ha en betydande roll i Halmstads kommuns IT-styrning och digitaliseringsarbete? Är du en drivande person med ett intresse för IT-arkitektur? Välkommen med din ansökan!

Som koncernarkitekt ansvarar du för att kommunkoncernens IT-arkitektoniska helhet knyter ihop strategi, verksamhet, information och teknik. Du ska vara drivande för den övergripande realiseringen av arkitekturen och göra detta genom samverkan med koncernens förvaltningar och bolag. Du stödjer verksamhetsledningen i styrningen av arkitektur genom att säkerställa koppling till verksamhetsmål och utformning av arkitekturprinciper. Du leder, samordnar och följer upp kommunens IT- och tekniska utveckling för att möjliggöra en offensiv digitalisering för hela koncernen. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara:

• Ansvarig för framtagande av styrdokument och kommunens "roadmap" inom IT och teknologiområdet.
• Ansvara för strategiska tekniska vägval och i enlighet med styrande dokument.
• Ansvara för att leda och styra konsolidering och avveckling av befintlig IT-miljö.
• Ansvara för att visualisera och beskriva IT och de teknologiska valen i förhållande till verksamheters behov och koncernens styrnings- och ledningsmodell för politik, ledning och tjänstemän.
• Leda och samordna förvaltningarnas och bolagens specialistfunktioner i arbetet med arkitekturfrågor och närliggande frågor.
• Vara ett stöd till digitaliseringschefen/CIO i beställar- och kravställarfunktion på den interna IT-leveransen.
• Vara koncernens representant i nationella och regionala samverkansforum utifrån ett arkitekturperspektiv.
• Kontaktperson mot externa strategiska marknadspartners för att optimera användandet av IT och tekniska lösningar.

Kvalifikationer

Vi ser det som avgörande att du har en relevant högskole- eller universitetsutbildning som civilingenjör, systemvetare, IT eller annan utbildning och erfarenhet vi bedömer som likvärdig. Vi ser att du har kunskaper inom arkitektur kopplat mot digitalisering samt att du tidigare har arbetat med liknande uppgifter i en stor organisation. Du är väl insatt i de ledande arkitekturramverken och hur synen på IT-arkitektur utvecklats och vart den är på väg samt har erfarenhet av att leda processer kopplat till IT-arkitektur. Du är skicklig på att kommunicera och har god kunskap i svenska i både tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du tidigare arbetat i en politiskt styrd organisation.

Som vår enda koncernarkitekt kommer du ha en central och drivande roll i Halmstads kommuns digitaliseringsarbete varför det är viktigt att du har förmågan att ta ansvar och driva processer självständigt. Du ska också ha förmågan att samverka och leda andra i digitaliseringsarbetet mot kommunens gemensamma målbild. Detta gör du bland annat genom din egenskap att se organisationens nutida och framtida potential samt att du kan utveckla strategier för att nå den potentialen. Du ser helheten och hur dess beståndsdelar hänger ihop. Du är sakkunnig på ditt område IT-arkitektur och kan tillämpa och dela med dig av din expertis till andra. Samtidigt visar du förståelse för olika avdelningar och funktioner och anpassar din kommunikation därefter. Slutligen ser vi att du är nyfiken och genuint intresserad av IT och arkitektur och håller dig löpande uppdaterad om vad som händer inom branschen. Det är viktigt att du har en förståelse för vad som finns på marknaden idag och vad som kan komma att bli aktuellt i framtiden.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten. Digitaliseringsenheten vill spegla Halmstads invånare och ser gärna sökande som kan bidra till större mångfald och fler perspektiv.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde sker snarast.

Ansökan
Ansök senast: 2019-08-18
Referensnummer: C29741 - 2019
Välkommen att söka genom att:
Göra en digital ansökan via denna länk.

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt
Kontaktperson

Andreas Tylenius
Digitaliseringschef/CIO 
0708-74 36 71

Fackliga företrädare
Joakim Norström
Vision
035-139696
joakim.norstrom@halmstad.se

Therese Wallgren, SSR
070-283 09 52

Övrigt
Halmstads kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Säkerhetsprövning kommer att utföras på slutkandidat.