Stadsledningskontoret söker en förvaltningsledare inom IT

Rekryterare
Stockholms stad
Plats
Stockholm (Län)
Annonserat
den 1 augusti 2019
Stängs
den 15 augusti 2019
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Stockholms Stad, Stadsledningskontoret, Digital utveckling

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter utifrån den vision och budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi är cirka 300 anställda som i huvudsak arbetar med strategiska frågor som har stor betydelse för stadens verksamheter.

Stadens strategiska it-verksamhet leds och styrs av stadsledningskontorets avdelning för digital utveckling. Avdelningen har idag ca 65 medarbetare. Vi söker nu en it-strateg till enheten för Infrastruktur, plattformar och support. Stockholms stad har ambitionen att vara en av världens smartaste städer, och vi gör genomtänkta satsningar på digitalisering.

Stadsledningskontoret erbjuder en attraktiv arbetsplats med strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Du får ett utvecklande arbete där du är delaktig i utvecklingen av morgondagens Stockholm! Miljön präglas av nyfikenhet, öppenhet och förtroende där vi arbetar utifrån verksamhetens bästa. Uppdragen innebär många kontaktytor och stora möjligheter till att utveckla samt att utvecklas. Det är roligt att arbeta här och du gör ett viktigt jobb!

Centralt belägen arbetsplats på Kungsholmen med mycket goda möjligheter till samverkan med många olika kompetenser och professioner. Vi har flexibel arbetstid, goda friskvårdsmöjligheter och goda kompetensutvecklingsmöjligheter.

Om tjänsten
Tjänsten (it-strateg) avser rollen som förvaltningsledare för förvaltningsobjekt Digital arbetsplats, ett objekt som omfattar ansvar för stadens arbetsplatsklientsystem (inkl. mobila enheter) samt portal- och servicedeskfrågor. Leveransen är i dagsläget outsourcad och uppdelad i tre leveranser – en för pedagogisk verksamhet, en för övriga förvaltningar och bolag samt en för hårdvara/klienter till pedagogisk verksamhet. Inom objektets verksamhet arbetar för närvarande ytterligare fem personer inom olika delansvarsområden. Rollen som förvaltningsledare för objektet omfattar i huvudsak följande:

• Ansvar för att upprätthålla ett övergripande strategiskt ”tänk”, överblick och ”koll på” objektets totala och samordnande ansvarsområde
• Löpande samverkan och dialog med berörda leverantörer 
• Ansvarar för att förvaltningsplan tas fram, genomförs och följs upp (i dialog med övriga berörda inom objektet)
• Ansvarar för den övergripande ekonomiska planeringen och uppföljningen inom objektet (i dialog med övriga berörda inom objektet)
• Ansvarar för planering och genomförande av styrgruppsmöten
• Ansvarar för planering och genomförande av förvaltningsgruppsmöten m.m.

Utöver förvaltningsledaransvaret omfattar tjänsten också eget ansvar inom objektet, i huvudsak följande:
• Arbetsplatsklientplattformsarkitekt, vilket innebär ansvar för översyn, styrning och utveckling av den övergripande arkitekturen inom arbetsplatsklientssystemsleveransen. Detta sker i nära samverkan med berörda leverantörer, andra roller i objektet samt omkringliggande förvaltningsobjekt. 
• Licenskoordinator inom objektet, dvs. hantering av dialog och samordning m.m. kopplat till licenshanteringen inom arbetsplatsklientsystemsleveransen (hantering av Microsoft tennants m.m.) 
• Kommunikationssamordnare, dvs. ett övergripande ansvar för samordningen av informations- och kommunikationsfrågor kopplat till objektets ansvarsområden

Förvaltningsledaren är utöver det samordnande ansvar som beskrivs ovan inte chef eller arbetsledare i formell bemärkelse.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av arbete med omfattande it-leverans i större, företrädesvis outsourcad organisation 
• Erfarenhet av arbete med arbetsplatsklientsystem och tillhörande arkitektur på övergripande strategisk nivå 
• Vana från kommersiella förhandlingar och leverantörsdialog
• Kunskap/erfarenhet kopplat till ITIL
• För området relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens/erfarenhet 
• Mycket goda kunskaper i svenska, tal och skrift

Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet från kommunal verksamhet
• Erfarenhet från offentlig verksamhet 
• Erfarenhet av förvaltningsarbete enligt förvaltningsmodell motsvarande PM3 eller liknande

Vid intervjun kommer vi lägga stort vikt vid följande kompetenser:
Du handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplan, mål, policys och riktlinjer. Du ser helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar. Du är strukturerad och har en god organisationsförmåga. Du har en förståelse för att vissa processer i en politiskt styrd organisation kan ta tid. Du är lyhörd och har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. Du har ett strategiskt tänk och vilja att driva utvecklingen för verksamheten framåt.

Välkommen med din ansökan!

Övrigt

Läs mer om Stockholm Stad som arbetsgivare: http://www.stockholm.se/Arbete/Att-arbeta-i-Stockholms-stad/

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontakt:

  • Anna Waltré, 08- 508 11 729
  • Stefan Carlson, 08-508 29 824

Facklig företrädare:

  • Sofie Hellström Rückert, SACO, 08-508 291 91

Liknande jobb

Liknande jobb