Vill du vara med och driva digitaliseringen i en kommun som ligger i nationell framkant?

Rekryterare
Örebro Kommun
Plats
Örebro (Län)
Annonserat
den 10 september 2019
Stängs
den 9 oktober 2019
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Örebro Kommun har påbörjat en resa mot att bli en modern digital kommun som arbetar integrerat med digitalisering, IT och verksamhetsutveckling. Vi har kommit en bra bit på väg och söker nu dig som vill bli vår IT-direktör tillika avdelningschef IT, som kommer att vara en nyckelperson i utveckling, ledning och styrning av digitaliseringsarbetet och den dagliga IT-verksamheten.

Uppdraget
IT-direktören har ett uppdrag som innehåller både strategiskt och operativt ledarskap. Tyngdpunkten ligger i det strategiska arbetet med digitaliseringen och att driva utveckling och förbättring. IT-direktören ska skapa förutsättningar till organisationen så att kommunen fortsatt kan driva digitaliseringen och koppla ihop med verksamhetsutvecklingen. I de operativa delarna i ledarskapet kommer du ansvara för att IT-avdelningen säkerställer en ändamålsenlig och effektiv drift och support i IT-plattformen.

Rollen
IT-direktören är högste ansvarige för IT-relaterade frågor (CIO) och är direkt underställd Kommundirektören. IT-direktören ingår i kommundirektörens styrgrupp. Som Avdelningschef IT ingår du även i kommunstyrelseförvaltningen och rapporterar till biträdande förvaltningschef.
I rollen ingår personal-, budget-, och verksamhetsansvar. Du kommer leda för närvarande ca 75 personer fördelade över tre enheter. Enhetscheferna bildar tillsammans med IT-direktören IT-avdelningens ledningsgrupp. I det digitala utvecklingsarbetet finns en digitaliseringskommitté för stöd och ledning till IT-direktören.

Förväntningar
I rollen som IT-direktör/avdelningschef kommer du medverka i olika forum och sammanhang såväl med interna som externa aktörer. IT-direktören blir kommunens ansikte utåt, i samverkan med andra bidrar du med kompetens och engagemang, och bjuder in till dialog. IT-direktören är en viktig företrädare för kommunens IT-arbete/digitalisering men också en viktig representant för Örebro kommun i sin helhet.

Det finns också förväntningar på effektivisering och besparing och på sikt ska IT-arbetet vara integrerat med verksamhetsutvecklingen. IT-tjänster från externa leverantörer till exempel molnbaserade kommer att användas i högre grad vilket ställer krav på kompetensutveckling, nya roller och förmågor framöver. Till exempel behövs förstärkning av beställar- och kvalitetssäkringskompetens. Kompetens för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter ska finnas som en självklar och central del i alla delar av Örebro Kommuns organisation.

Kompetenskrav
Vi söker dig som har

• Akademisk examen inom relevant område, tex systemvetenskap, data/IT, ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Dokumenterad, 5–7 års erfarenhet av strategiskt arbete med IT-frågor i komplex verksamhet
• Dokumenterad flerårig chefs- och ledarerfarenhet i en politiskt styrd organisation, alternativt flerårig erfarenhet som projektledare med erfarenhet av att leda komplex verksamhetsutveckling och ge stöd till offentlig verksamhet.
• Erfarenhet av ledarskap i de organisatoriska mellanrummen (nätverk, sammanhang) dvs att leda människor som man inte är chef över
• Gedigen erfarenhet av ledarskap i förändring, eller som konsult mot, en större komplex miljö gärna inom offentlig verksamhet/politiskt styrd organisation. Styrning och uppföljning av komplex utveckling är en kompetens du besitter.
• Erfarenhet av utvecklingsarbete med stöd av digitalisering med god inblick i och förståelse för digitaliseringens möjligheter, konsekvenser och utmaningar.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och goda kunskaper i engelska.

Du är analytisk, strukturerad, omvärldsorienterad och strategisk. Du är en kommunikativ teamspelare som har mycket att bidra med och är lyhörd för andras initiativ. Du har förmågan att leda och följa upp, är proaktiv och kreativ i din vardag. Att du är omvärldsorienterad och väl insatt i digitaliseringens möjligheter tror vi är självklart.
Vi hoppas och tror också att du är modig, förtroendeingivande och leder och företräder med öppenhet och uthållighet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Omfattning och tillträde:
Anställningen inom Örebro kommun är tillsvidare, med ett tidsbegränsat chefsförordnande, inledningsvis på fyra år.

Placeringsort är Örebro.

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket ställer krav på svenskt medborgarskap. Registerkontroll kommer att utföras.
Välkommen med din ansökan till oss senast den 9 oktober

Rekryteringen sker i samarbete med SOURCE, och som en del i urvalsprocessen kan tester komma att användas. För mer information om tjänsten, kontakta Ann Peyron Östlund på telefon 070-878 42 26 eller Bianca Gideback telefon 070-811 03 64

Om du har frågor kontakta:
Kommundirektör Anne Andersson, Kommundirektör, 019-21 11 79

Fackliga företrädare:
SACO, facklig expedition, 019-21 30 96
VISION, facklig expedition, 019-21 11 93

Liknande jobb

Liknande jobb