Leveransansvarig IT-enheten

Plats
Södertälje (Kommun), Stockholm
Annonserat
den 9 oktober 2019
Stängs
den 30 oktober 2019
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Södertälje är nu i höst en av fem nominerade kommuner till titeln ”Sveriges DigitaliseringsKommun 2019”. Södertälje använder sig sedan 20 år av outsourcade IT-drift- och telefonitjänster. En mycket stor andel av verksamhetssystemen köps som olika former av tjänster eller molntjänster direkt från leverantörerna. Vi söker dig som har förmågan att få centrala tjänster för IT-drift och telefoni att matcha verksamheternas krav och kommande behov!

En dag på jobbet

En dag på jobbet hos oss har minst tre sidor.

Du kommer ha möten med verksamheterna och samtal om deras behov. I en kommun, som gör nästan allt, blir variationen på frågorna mycket stor. Det ena samtalet kan handla om bättre trådlösa nät för 10 000 elever, det andra samtalet kan handla om appar som måste fungera dygnet runt för hemtjänstens alla medarbetare.

Du kommer träffa våra leverantörer. Det är möten som behöver vara målinriktade och kreativa. Det är ITIL-baserade processer som behöver justeras, det är teknik som ska förändras, det är ständiga förbättringar och det handlar om att tillsammans få tjänsterna att stötta våra medarbetare på bästa sätt.

Vi är en liten enhet som består av fem medarbetare med olika ansvar. Allt hänger samtidigt samman, och under en dag på jobbet kommer du ha diskussioner med oss övriga om hur vi får de olika ansvarsområdena, delarna och leverantörerna att skapa sammanhängande, robusta och uppskattade tjänster åt våra verksamheter.

Vem är du?

Krav:

För att klara ditt uppdrag måste du arbetat i minst 10 år med leverans av verksamhetskritiska IT-tjänster. I minst fem år har du framgångsrikt agerat som beställare inom en IT-enhet med outsourcingtjänster åt större organisationer (minst 3000 medarbetare) där inslaget av tjänsteköp varit högt. Du kan även ha varit på leverantörssidan och agerat leveransansvarig gentemot större organisationer. Det är självklart att du har haft roller där ett nära samarbete med verksamheterna är avgörande och där du arbetat med behovsfångst och långsiktig planering.

Meriterande:

Det är mycket värdefullt om du ansvarat för eller varit mycket delaktig i lyckade upphandlingar inom verksamheter som omfattas av Lagen för offentlig upphandling eller har lämnat anbud på sådana upphandlingar. Ditt ansvar går lättare att ta om du har erfarenhet av ITIL. leveransansvaret ingår också ett övergripande ansvar för styrning och uppföljning av projekt och uppdrag, det är därför mycket värdefullt om du även arbetat som projektledare eller projektbeställare och har erfarenhet av etablerade projektmodeller. Vi ser gärna att du har en avslutad högskoleexamen.

Personliga egenskaper:

För att lyckas behöver du kunna skapa ett mycket bra samarbetsklimat med personalen hos IT-leverantörer där du samtidigt är tydlig i ditt kravställande. Med verksamheterna är samarbetet lika viktigt, men där är de kravställare som förväntar sig mycket av IT-enhetens leveranser, och som de i sin tur kombinerar med de tjänster de köper från sina egna systemleverantörer. Lika viktigt som det är att kunna skapa förutsättningar för hur IT-tjänster kan produceras och levereras på ett bra sätt, lika viktigt är det alltså att kunna skapa förutsättningar för en bra dialog med verksamheterna. IT-enheten är en platt organisation där medarbetarna kan ta egna beslut inom sina ansvarsområden. Du behöver därför vara självgående och van vid att fatta dina egna beslut.

Vi erbjuder dig

Södertälje kommun erbjuder dig en tjänst som är central för att få verksamhetens IT och därmed verksamheterna att fungera. Tjänsten innehåller en hög grad av utveckling genom att hela kommunen arbetar för högtryck med digitalisering och du får en nyckelroll i IT-enhetens arbete med att leverera tjänster som möjliggör det. Kommunledningen har initierat en förstudie om hur vi kan skapa ändå bättre förutsättningar för att lyckas med digitaliseringen. Studien kan komma att resultera i en vidareutvecklad roll för dig och IT-enheten och ett närmare samarbete med Telgekoncernen. Som anställd har du årsarbetstid, friskvårdsbidrag, semesterväxling och du kommer ha din arbetsplats i ett av de nyaste stadshusen i Sverige med nära till övriga verksamheter och öppna landskap. Staden ligger i en knutpunkt. Pendeltåg och buss stannar ett stenkast från Stadshuset.

Välkommen till oss!

Södertälje brukar beskrivas som en plats där idéer har fötts och människor mötts och handlat i över tusen år. Södertälje är fortfarande en smältdegel för kultur, traditioner och företagsamhet. Vi är kända för att husera världsföretagen Scania och AstraZeneca. Men vi är också en stad med Tom Tits Experiment, gästhamn mitt i centrum, idrott i topp och ett spännande kulturutbud. Runt knuten öppnar sig det inbjudande sörmländska landskapet. Södertälje kommun har cirka 10 000 medarbetare som arbetar för att ge Södertäljeborna den bästa platsen att bo på.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Liknande jobb

Liknande jobb