Polismyndigheten

Gruppchef till Ekonomiadministrativa system i Linköping

Rekryterare
Polismyndigheten
Plats
Linköping (Kommun), Östergötland
Annonserat
den 30 mars 2020
Stängs
den 17 april 2020
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Arbetsplatsbeskrivning

Gruppen för ekonomiadministrativa system ingår i enheten Medborgarkontakt och myndighetsgemensamma system. De har helhetsansvar för applikationsutveckling, drift och förvaltning samt 3:e linjens support för system inom ekonomiområdet. Gruppen ansvarar exempelvis för:

 • polisens affärssystem, UBW (fd Agresso)
 • avtals- och upphandlingssystemet, Kommers
 • polisens nationella kassasystem, Extenda
 • fordons administrationssystem, Frida
 • system för hantering av hyresavtal, Lease Manager

Under de närmaste åren kommer det ske en hel del förändringar både avseende hur arbetet organiseras och vi kommer även få flera nya system att ansvara för. Gruppen är i huvudsak placerad i Linköping, men tjänsten kommer innebära regelbundna resor till Stockholm.

Som anställd på it-avdelningen är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden och en möjlighet att göra skillnad på riktigt. Våra system används i poliserns verksamhet dygnet runt, året om. Polismyndighetens it-avdelning har ca 900 anställda som tillsammans sköter utveckling, drift och underhåll av systemstöd till polisens samtliga verksamhetsområden. Våra system används dagligen av Polismyndighetens ca 32 000 anställda samt av medborgare i kontakt med polisen.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef inom enheten Medborgarkontakt och myndighetsgemensamma system kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter bestå av att vara chef för en grupp som arbetar med ekonomi administrativa system även att verka som produktägare för de system som gruppen ansvarar för. I ansvaret ingår drift och utveckling. Detta innebär bland annat att du som chef operativt leder, styr, utvecklar och effektiviserar verksamheten genom att sätta och följa upp mål för gruppens verksamhet baserat på enheten och sektionens mål. Du medverkar även i planeringsmöten, gruppmöten och sektionsledningsmöten samt i andra projekt inom dina ansvarsområden.

Du förväntas även ansvara för:

 • planering och prioriteringar av aktiviteter tillsammans med verksamheten, i enlighet med polisens samarbetsmodell.
 • att leverans sker av den nytta som verksamheten efterfrågar.
 • verksamhets- och resursplanering, budgetering och uppföljning inom området.
 • genomföra personalrekryteringar och konsultanskaffningar.
 • kostandseffektivitet.

Chefsuppdraget

Det direkta ledarskapet fokuserar på konkreta resultat, såväl kvantitativa som kvalitativa. Den direkta chefen har en helhetssyn på arbetet vilket innebär god förståelse och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang.

Chefen på direkt nivå förstår och tar ansvar för den egna verksamhetens roll i det nationella uppdraget och klargör målen för medarbetare. I det ingår att förmedla en insikt om Polismyndighetens roll i rättsstaten. Denna ger klara instruktioner och ställer tydliga krav på goda verksamhetsresultat utifrån fastställda målsättningar.

Förmågan att delegera är viktig liksom att ge och ta feedback. Ledarskapet baseras på dialog och öppen kommunikation och är anpassat till situationen och individen. Chefen på direkt nivå är engagerad och tillgänglig och agerar som en representant för arbetsgivaren. Den direkta chefen arbetar aktivt med att ta tillvara medarbetarnas kunskaper och idéer och verkar för ett medarbetardrivet förbättringsarbete. Som chef ansvarar du för utvecklingssamtal och lönesamtal/lönesättande samtal. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har ett par års erfarenhet av som gruppchef, arbetsledare, projektledare eller motsvarande ledande roll. Du har sedan tidigare erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten inom det aktuella verksamhetsområdet. Du har en relevant akademisk utbildning och har erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat inom det egna ansvarsområdet.

Meriterande för uppdraget med erfarenhet av någon eller några av följande områden:

 • lett arbete inom IT, gärna inom liknande verksamhet
 • kunskap och erfarenhet om IT-system
 • du ingått i något ledningsforum tidigare
 • erfarenhet av utveckla verksamhet inom utveckling och förvaltning av IT-system.
 • genomgått något av polisens chefsprogram, alternativt gått en motsvarande utbildning på annat sätt.

Som chef på direkt nivå:

 • kan du hantera din dubbla roll som chef och medarbetare.
 • kan du förstå och formulera mål och uppdrag för ditt ansvarsområde.
 • kan du strukturera information och skapa överblick.
 • kan du omformulera och anpassa ett budskap till olika målgrupper och kommunicera det i både tal och skrift.
 • inspirerar du till kreativa samtal som utvecklar verksamheten, medarbetarna och andra chefer i relation till uppdrag, värdegrund och övergripande mål.
 • bör du kunna kommunicera på svenska och engelska om den egna verksamheten.
 • kan du hantera budget och planering av aktiviteter både operativt och strategiskt.

Se bifogad fil med kravprofil.

Kontaktpersoner

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta rekryterande chef Peter Frisk, telefon 010-563 86 45.

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh, SACO, tfn 010-563 91 37

Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10

Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-56 770 92

Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 010-561 66 27

Övrig information

Förordnandet som gruppchef är tidsbegränsat på fyra år med möjliget till förlängning.

Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader.
Arbetsort: Linköping med regelbundna resor till Stockholm
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Anställning: Handläggare

Funktion: Gruppchef

Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas.. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet kontaktar du ansvarig HR-konsult Lilian Westin på 072-242 62 27.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 32 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se