Polismyndigheten

Gruppchef till enheten för Leverans och support, Grupp Mitt i Uppsala, Västerås eller Gävle

Rekryterare
Polismyndigheten
Plats
Uppsala, Västerås eller Gävle
Annonserat
den 1 april 2020
Stängs
den 8 april 2020
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Arbetsplatsbeskrivning

Som anställd på it-avdelningen är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden där du gör skillnad på riktigt.

Våra system och vår utrustning används i polisernas vardag – dygnet runt, året runt. Från ett ingripande mitt i natten till att färdigställa en förundersökning inför en rättegång.

Polismyndighetens it-avdelning har cirka 900 anställda som tillsammans sköter drift, underhåll och utveckling av all it, som används av myndighetens cirka 32 000 medarbetare. 

Din nya arbetsplats

Enheten Leverans och support ska ha lokal närvaro i varje region. Lokala servicekontor återfinns på 29 orter i våra tre sektioner Nord/Mitt, Stockholm/Bergslagen och Syd/Öst/Väst. Gruppen Mitt 1 tillhör sektionen Nord/Mitt och består av 11 tekniker placerade i Västerås, Gävle och Uppsala. De ansvarar för service och leveranser i Uppsala, Gävleborgs och Västmanlands län. Servicekontoren sköter införande, leverans och service av ny teknik, inklusive koordinering och samordning av större leveranser. Vi hanterar all användarutrustning såsom pc, radio, skrivare, kringutrustning, kommunikation, telefoni, mobiltelefon och audio/videokonferens.

Arbetsbeskrivning

I rollen som gruppchef för Mitt 1 har du det operativa ansvaret för gruppens leveranser. Du har ett nära samarbete med övriga enheter inom it-avdelningen och med verksamhetsrepresentanter inom Region Mitt och de nationella avdelningarna.

Som gruppchef

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • leda, samordna, organisera och utveckla arbetet inom gruppen och de leveranser som ska utföras, och tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens utveckling.
 • ingå i sektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förstroende för polisverksamheten
 • ansvara för arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • ha budget- och resultatansvar för din grupp

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential
 • produktägare – du har det operativa ansvaret för din grupps leveranser avseende support, nybeställningar, livscykelhantering och olika typer av leveranser

Kvalifikationer

Som gruppchef har du

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetet som chef, arbetsledare, uppdragsledare eller liknande
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet (IT)
 • erfarenhet att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • kunskap och erfarenhet av agil metodik
 • Förmågan att uttrycka dig väl i svenskt tal och skrift.

besitter du

 • Förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • Förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • Förmåga att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • Förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändringar
 • Förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • Förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av: Sektionschef Anita Nyström, 010-56 822 93, 076-129 95 81.

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Elin Melkersson, 072-221 92 71 / Elin.Melkersson@polisen.se

Fackliga företrädare

Facklig information lämnas av:

Fredrik Bergh, SACO tfn 010-563 91 37; Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10; Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-56 770 92 Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 010-561 66 27

Övrig information

Anställningen

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kommer att inledas med en provanställning på 6 månader
 • Placering i någon av orterna Uppsala, Västerås eller Gävle

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet.

Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetskyddslagen, kommer genomföras före anställningen. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.na@polisen.se senast den 14/4 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr. A173.535/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref. A173.535/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Liknande jobb

Liknande jobb