Ledningsregementet söker Sektionschef för Samverkanssektion vid TVK Ledsyst

Rekryterare
Försvarsmakten
Plats
Enköping, Uppsala län, Sverige
Annonserat
den 1 april 2020
Stängs
den 9 april 2020
Ref:
21181
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Om tjänsten

Teknik- och vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst) tillhör Ledningsregementet men funktionsleds av Försvarsmaktens högkvarter. TVK Ledsyst ansvarar för den övergripande förvaltningen av Försvarsmaktens IT- och ledningssystem samt utgör Försvarsmaktens beställare av systemförvaltning, drift och underhåll. TVK Ledsyst består till 90 % av civilanställda med bred kompetens inom IT- och ledningssystem.

Tjänsten som Sektionschef för Samverkanssektion vid TVK Ledsyst ingår i Tjänsteavdelningen som är placerad i Enköping. Samverkanssektionen bildar tillsammans med ytterligare en sektion Tjänsteavdelningen vars uppgift är att vara TVK Ledsyst kontaktyta mot beställare och nyttjare inom Försvarsmakten.

Sektionen skall leda arbetet med kravfångst och behovsinsamling från centrala verksamhetsutövare.

Samverkanssektionens uppgifter

 • Leder TVK Ledsyst deltagande i förvaltningsforum med centrala verksamhetsutövare
 • Leder kravfångst och behovsinsamling från centrala verksamhetsutövare i form av verksamhetsöverenskommelser och SLA
 • Leder TVK Ledsyst planering, implementering och paketering av centrala IT-tjänster
 • Leder TVK Ledsyst deltagande i arbetet med IT-processen för SLM processen
 • Leder samverkansdialoger avseende verksamhetsbehov med Försvarsgrenar och Stridskrafter


Huvudsakliga arbetsuppgifter

 

 • Sektionschefen är underställd avdelningschefen
 • Sektionschefen är första linjens chef och leder samt ansvarar för sektionens verksamhet samt utövar arbetsgivaransvar
 • Sektionschefen leder sin personal vid utförande av sektionens uppgifter och bidrar aktivt till avdelningens uppbyggnad, utveckling och målarbete
 • Sektionschefen planerar, arbetsleder, följer upp och återrapporterar ärenden samt genomför produktion av egna produkter mot definierade milstolpar i produktionsplan respektive TVK Ledsyst ärendehanteringssystemet
 • Sektionschefen rapporterar progress och avvikelser enligt stående rutiner samt anmäler behov av förändringar i liggande planering
 • Sektionschefen coachar medarbetarna för att leverera önskat resultat. Sektionschefen stödjer i samarbetet med Försvarsmaktens högkvarter, avdelningens och enhetens övriga medarbetare samt samarbete med utförarorganisationerna


Kvalifikationer

 

 

 • Tjänsten är endast sökbar för anställda i Försvarsmakten
 • Arbetat i arbetsledande befattning är ett krav
 • Akademisk utbildning inom IT-området, eller av arbetsgivaren bedömd likvärdig inhämtad förmåga, är ett krav
 • Tidigare arbete som IT-chef eller motsvarande i Försvarsmakten, alternativt med produktions-/ förvaltningsledning eller behovsfångst inom TVK Ledsyst alternativt FMTIS, är ett krav
 • Dokumenterad erfarenhet av IT-relaterade arbetsuppgifter är ett krav
 • B-körkort är ett krav


Meriterande

 

 

 • God kunskap om Försvarsmaktens verksamhet ses som mycket meriterande
 • God kunskap om Försvarsmaktens IT-system och applikationer ses som mycket meriterande
 • Tidigare erfarenhet av drift och förvaltning inom IT- och ledningssystemområdet
 • Erfarenhet av att förhandla, upprätta och tolka avtal
 • Grundläggande kunskaper om ITIL och Pm3
 • God kunskap inom IT Service Management är önskvärt
 • God metodkompetens och erfarenhet av ett processorienterat arbetssätt


Personliga egenskaper

Du är en person med stor drivkraft och engagemang samt van att arbeta under eget ansvar. Du kan ta egna initiativ samt är bekväm med att arbeta mycket självständigt, noggrant och resultatinriktat. Du är social, kommunikativ och har en tydlig, rak och ärlig kommunikation. Att inneha en professionell attityd i ditt möte med såväl kollegor som kunder är för dig naturligt. Stor vikt vid tillsättandet av tjänsten kommer att läggas vid personlig lämplighet och att du kompletterar de andra inom sektionen.

Upplysningar lämnas av

Chef för Tjänsteavdelningen Nils Vaernholt, via växeln 0171-15 70 00.

Fackliga representanter

- OF: Magnus Johansson
- SACO: Carl-Johan Pettersson
- OFR/S: Inge Bäcklin
- SEKO: Erik Todic
Samtliga nås via växeln 0171-15 70 00

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Arbetsort är Enköping. Arbetet medför resor i tjänsten.
Tillträde snarast eller efter överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast 2020-04-08.
Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

 

Liknande jobb

Liknande jobb