Förändringsledare digitalisering

Plats
Västerås (Kommun), Västmanland
Annonserat
den 2 juli 2020
Stängs
den 17 augusti 2020
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens. Vi ansvarar också för eftergymnasiala konst- och kulturutbildningar samt tolkutbildningar inom folkbildningen. Vi främjar och samordnar även valideringsfrågor samt är nationell samordningspunkt för det europeiska kvalifikationsramverket (EQF).
Vi analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till utbildningsanordnarna. Myndigheten utövar tillsyn och hanterar klagomål på de utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde. Vi granskar även utbildningarnas kvalitet, framställer statistik och följer upp utbildningars resultat.
Myndigheten för yrkeshögskolan har ca 120 medarbetare fördelat på nio enheter med huvudkontor i Västerås och ett kontor Hässleholm.

Om tjänsten
IT-enheten är myndighetens strategiska och operativa stöd i IT-frågor och består idag av 12 medarbetare och ett antal konsulter. Medarbetarna på enheten arbetar brett med IT-frågor och enheten växer som en följd av en satsning på digitalisering samt en strategi att bemanna med fler anställda medarbetare istället för inhyrda. Medarbetarna på enheten rapporterar till enhetschefen. Du kommer att arbeta i ett Team som samverkar med flertalet personer på andra enheter som är verksamhetens kravställare på IT, även med flera personer inom IT-enheten som har olika arbetsuppgifter såsom servicedesk, infrastruktur och systemutveckling. Samverkan sker även med chefer, ledningsgrupp, övriga medarbetare på myndigheten och med inhyrda konsulter.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter är att vara IT-enhetens representant i projekt och arbetsgrupper för samverkan, att samordna IT-arbete i strävan att förverkliga myndighetens digitaliseringsmål i den IT-strategiska inriktningen genom en IT-strategisk handlingsplan och dialog om verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Arbetsuppgifter är även att övergripande beskriva IT-behov, bevaka helhetsperspektivet i myndighetens IT-lösningar, kvalitetssäkra IT-lösningar utifrån kostnad och nytta samt att stödja vid implementation av nya IT-lösningar och förändrade arbetssätt i verksamheten. Det kan även vara att samordna arbete på IT-enheten, arbeta med krav i inköp och upphandling samt planering och uppföljning av IT-aktiviteter och resurser. IT-stöden som arbetet bedrivs omkring är webbplatser och e-tjänster för myndighetens intressenter samt tjänster och system för myndighetens interna verksamhet.

Krav på utbildning
Vi ställer krav på att du har eftergymnasial utbildning inom ett för tjänsten relevant område, en kvalifikation på lägst nivå 5, enligt SeQF eller motsvarande kompetens förvärvad genom erfarenhet vi som arbetsgivare bedömer likvärdig.

Krav på erfarenhet och kunskap
Du behöver minst 5 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Vidare ser vi gärna att du har kunskap inom och erfarenhet av förändringsledning kopplat till digitalisering, att du är en tydlig kommunikatör och kan förmedla möjligheterna med digitalisering. Vi vill även att du är bra på att förstå verksamhetsbehov kopplat IT-lösningar och på att producera beslutsunderlag till myndighetens chefer, styrgrupper och ledning. Du ska ha kunskaper inom agila arbetssätt och ha erfarenhet av verksamhetsutveckling och projektledning.

Meriterande
Har du fördjupad kunskap om, eller erfarenhet av, metodik, modeller och arbetssätt för digitalisering och verksamhetsutveckling eller samverkan mellan IT och verksamhet, ses det som positivt.

Personlighetskrav
Du har lätt för att sätta dig in i verksamhetens behov och är duktig på att kommunicera och samarbeta med kollegor och beställare av uppdragen. Du är en mål- och resultatorienterad person som arbetar strukturerat och har den drivkraft och självständighet som krävs för att driva arbetet framåt i samverkan med andra. Du har ett positivt förhållningssätt, är strukturerad och noggrann samt tar ansvar för och slutför dina arbetsuppgifter inom deadlines. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Myndigheten tillämpar provanställning Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Västerås.

Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Per-Johan Alfredsson, 010-209 01 33. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att kontakta HR-specialist Åsa Grönhaug 010-209 01 34. Kontaktpersoner för fackliga frågor är för Saco-S Gabriella Sunning 010-209 02 26 och för ST Ivan Knez, 010- 209 01 47.

För mer information om fördelarna med att arbeta hos oss, och om organisationen, gå in på myh.se.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 17 augusti 2020. 

Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.

Liknande jobb

Liknande jobb