Arméstaben söker IT-säkerhetschef

Rekryterare
Försvarsmakten
Plats
Enköping, Uppsala län, Sverige
Annonserat
den 13 juli 2020
Stängs
den 18 augusti 2020
Ref:
21788
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Om tjänsten

Ett av arméstabens fokusområden är att bygga den nya armén. En armé som har fokus på arméns förmåga i fält och i detta bygga nya
såväl som omstrukturera befintliga förband. Parallellt leder arméstaben förband såväl nationellt som internationellt. Arméstaben utvecklar
och produktionsleder i armén ingående krigsförband samt underställda organisationsenheter som utgörs av förband och skolor.
Ovanstående kombinerat med att fortsatt etablera arméstaben som en sammanhållen och sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna
är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska. Vi är alla lösningsfokuserade och tar våra uppgifter och ansvar med stort engagemang
där ALLT för armén är vår drivkraft. Armén - när och där det avgörs!

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig utvecklande arbetsuppgifter och en betydande roll där du har möjlighet att etablera och utveckla stabens IT
säkerhetsarbete. Som IT-Säk Chef är du en del av Arméstabens stabsavdelning med i dagsläget 18 medarbetare. Din huvudsakliga uppgift
är att ansvara för IT-säkerhetstjänsten vid arméstaben. I detta ligger att leda och samordna IT-säkerhetstjänsten vid staben och att aktivt
delta i planerings och genomförande verksamhet. Initialt kommer de huvudsakliga arbetsuppgifterna bestå av att utifrån de lagar,
förordningar och interna bestämmelser som reglerar IT-säkerhetstjänsten utarbeta och implementera rutiner och bestämmelser i stabens
metoder och processer. I uppgifterna ingår bl.a. genomföra

 • Lokala ackrediteringar
 • Internkontroller
 • IT-säkerhetsutbildningar


Ansvaret och arbetsuppgifterna innebär till del samarbete med andra staber, säkerhets- och IT-säkerhetschefer på̊ förband, skolor och centra. IT-säkerhetschefen arbetsleds av Arméstabens säkerhetschef och är en del av stabsavdelningen som bl.a. även innehåller en IT
chef.

Kvalifikationskrav

 

 • Tjänstgjort inom Försvarsmakten i någon IT- eller säkerhetsbefattning med detaljansvar.
 • God kunskap om FM IT-process och FM IT-styrmodell samt FFS/FIB inom området.
 • Du ska ha en god muntlig och skriftlig framställningsförmåga i såväl svenska som engelska.
 • Körkort lägst klass B.


Meriterande/önskvärt

 

 

 • FM kurs med inriktning mot säkerhetstjänst eller motsvarande dokumenterad kompetens.
 • Kunskap inom Säkerhetsunderrättelsetjänst och hotbildsbedömning.
 • Dokumenterad kunskap och användning av IS UndSäk.
 • Auktoriserad IT-säkerhetschef vid Försvarsmakten (IT-säkch utb.) och genomförd auktorisation vid FM UndSäkC) eller motsvarande civil kompetens som Försvarsmakten bedömer vara likvärdig
 • Erfarenhet av tjänstgöring inom militär regional eller central stab.
 • Erfarenhet av tjänstgöring internationellt.
 • Kunskap om FM signalskyddssystem.


Personliga egenskaper
Du ska ha en analytisk förmåga som kan överblicka helheter men också se tekniska samband och dess konsekvenser på detaljnivå.
Befattningen kräver att du är förutseende och flexibel i arbetet med att anpassa IT-säkerheten till verksamhetsmålen och efter hand
förändrade förutsättningar. Du ska ha ett lugnt och säkert uppträdande, kunna kommunicera, motivera och ta beslut. Befattningen kräver
att du har hög integritet. Stresstålighet samt förmåga att hantera förändringar är goda egenskaper.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Upplysningar om tjänsten lämnas av
Övlt Magnus Jonsson, C stabsavdelningen Arméstaben (08-788 75 00)
Fj Johan Juterot, Säkerhetschef Arméstaben (08-788 75 00)

Fackliga företrädare
OFR/O - Tomas Lahti
OFR/S - Clarence Arnstedt
Saco-S - Jan B Johansson
SEKO - Christian Hedberg
Samtliga fackliga företrädare kan nås via FM växel 0505-45 10 00

Övrigt
Befattningsnivå: Civil
Antal befattningar: 1 st
Lön: Individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Anställningsform: Tillsvidare anställning med 6 månader provanställning
Arbetsort: Enköping
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

Villkor
Anställningsformen kräver godkänd säkerhetsprövning.
Arméstaben är ett krigsförband vilket innebär att du kommer att bli krigsplacerad och du förväntas därmed kunna verka i hela beredskapsskalan (fred, kris, krig). Du skall även i perioder räkna med att behöva ha beredskap.

Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 2020-08-30. Din ansökan skall innehålla CV samt personligt brev (max 1 sida).


--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

 

Liknande jobb

Liknande jobb