JO söker en IT-ansvarig

Plats
Stockholm
Annonserat
den 16 oktober 2020
Stängs
den 5 november 2020
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

JO är i en utvecklingsfas när det gäller bl.a. digitalisering och andra IT-satsningar. Vi söker nu dig som kan vidareutveckla och driva planerade projekt i mål. Som IT-ansvarig kommer du att vara en nyckelperson i det arbetet, liksom i den fortsatta analysen av ytterligare utvecklingsbehov.

Du rapporterar till kanslichefen och ansvarar för den tekniska miljön som till stor del hanteras av externa leverantörer. De externa tjänsterna omfattar exempelvis IT-arbetsplats, ärendehanteringssystem, intern- och externwebb. Du ansvarar för IT- och teknikfrågor inklusive telefoni i stort. Du är också ansvarig för JO:s IT-säkerhet.

Du kommer att tillhöra den administrativa avdelningen, som leds av kanslichefen. Avdelningen består av en enhet för personal-, ekonomi- och lokalfrågor, en enhet för registratur och arkiv, en informationsansvarig, en IT-ansvarig (f.n. vakant), en internationell samordnare och en rättssakkunnig föredragande, sammanlagt 16 personer.

Rollen innebär att du bl.a:

 • löpande följer och deltar i JO:s verksamhetsutveckling,
 • löpande arbetar med behovsfångst, prioriteringar av systemförändringar och samordning av JO:s IT-utvecklingsplan,
 • hanterar såväl löpande arbete som projekt inom IT-området, i alla delar av processen (behovsanalys, initiativ, samråd och samarbete med andra personalkategorier inom myndigheten och med externa aktörer, kravställning, projektledning, genomförande samt uppföljning och utvärdering),  
 • ansvarar för JO:s IT-system,
 • ansvarar för att ta fram underlag till beslut och andra styrdokument samt för löpande dokumentation inom IT-området,
 • ansvarar för ekonomiska bedömningar av IT-relaterade kostnader och investeringar, liksom för den ekonomiska uppföljningen,
 • ansvarar för risk- och säkerhetsanalyser,
 • ansvarar för systemförvaltningsorganisationen,
 • följer den digitala utvecklingen med fokus på användarvänlig digital teknik för att se hur denna kan användas i JO:s arbete, och
 • ansvarar för internutbildning och information rörande IT-frågor.

Ett mål är att öka användningen av digitala lösningar för att skapa effektivare processer inom myndigheten. Ett annat är att säkerställa en hög säkerhetsnivå.

Du kommer att ha visst arbetsledningsansvar.

Vem är du?

För att lyckas i rollen ser vi att du är kommunikativ, både i tal och skrift, pedagogisk, initiativtagande, strukturerad, prestigelös, lösningsorienterad och en tydlig lagspelare.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Akademisk eller annan utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer relevant för tjänsten.
 • Erfarenhet av att driva förändringsprojekt från idé till driftsättning, gärna inom offentlig sektor.
 • Erfarenhet av arbete med IT-säkerhetsrelaterade frågor.

Vi värdesätter också:

 • Gedigen erfarenhet av operativt arbete inom IT samt med kravställning, system- och applikationsförvaltning.
 • Erfarenhet av upphandling, gärna inom offentlig sektor.
 • Ledarerfarenhet, gärna med formellt personalansvar.
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Mycket stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning (sex månaders provanställning tillämpas).

Omfattning: Heltid.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass.  

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Lön: JO tillämpar individuell lönesättning.

JO eftersträvar att vara en arbetsplats fri från diskriminering och vill ta till vara de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

Om JO

Riksdagens ombudsmän (JO) är en myndighet under riksdagen. Myndigheten leds av en chefsjustitieombudsman. Chefsjustitieombudsmannen och de tre övriga justitieombuds­männen väljs av riksdagen och har riksdagens uppdrag att utöva tillsyn över tillämpningen av lagar och andra författningar i offentlig verksamhet. Ombudsmännen ska särskilt se till att domstolar och förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet iakttar regeringsformens bud om saklighet och opartiskhet och att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter inte träds för när i den offentliga verksamheten. Ombudsmännen utreder klagomål från allmänheten, gör inspektioner hos myndigheter och genomför andra undersökningar på eget initiativ. I tillsynsarbetet biträds ombudsmännen av bl.a. byråchefer och föredragande, alla erfarna jurister. Totalt arbetar ca 80 personer hos JO, varav ca 60 är jurister.

JO:s lokaler är centralt belägna vid Kungsträdgården i Stockholm.

Mer information kan lämnas av kanslichefen Maria Hellberg eller administrativa direktören Yvonne Knutsen, båda nås på tel. 08-786 40 00.

Fackliga företrädare är för SACO Agnes Morin och för ST Peter Karlén, båda nås på tel. 08-786 40 00.

Anställningen är säkerhetsklassad. Därför krävs svenskt medborgarskap.

Skriftlig intresseanmälan med meritförteckning och de handlingar som åberopas ska senast den 5 november 2020 ha kommit in till Riksdagens ombudsmän (JO), Box 16327, 103 26 Stockholm eller till e-postadress rekrytering@jo.se. Uppge i ansökan diarienummer ADM 161-2020.

Liknande jobb

Liknande jobb