Systemledare

Rekryterare
Försvarsmakten
Plats
Enköping, Uppsala län, Sverige
Annonserat
den 19 oktober 2020
Stängs
den 21 november 2020
Ref:
22502
Kategori
Övriga jobb
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid
Om tjänsten

FMTIS Genomförandeenhet Mitt, söker en civil medarbetare som Systemledare till Enhetsledningen med placeringsort i Enköping.

Genomförandeenhet Mitt ansvarar för det förebyggande och avhjälpande underhållet på Försvarsmaktens ledningssystem inom militärregion Mitts geografiska område. Vi har genomförandeavdelningar i Enköping, Kungsängen, Haninge och Visby.

Systemledaren är ansvarig för uppföljning och samordning av teknisk tjänst för de lokala system som finns inom enhetens geografiska område och deltar i aktiviteter som rör förbandsgemensamma system.

Huvudsakligt ansvar

Systemledare Förvaltning GE Mitt ansvarar för:

- att verksamheten bedrivs enligt gällande bestämmelser, med kvalitet och med hög systemsäkerhet
- att i samråd med enhetens avdelningsledningar och enhetsledningen rekommendera bemanning av förvaltningsfunktionen för att undvika obalans mellan uppgifter och resurser och om systemsäkerheten är eller kan bli påverkad
- att den tekniska tjänsten bedrivs så att systemsäkerhetskritiska situationer undviks eller hanteras på ett riktigt sätt om de uppstår
- att modifieringar och uppgraderingar planeras på ett systematiskt och kontrollerat sätt, så att inte systemens tillgänglighet påverkas
- att avdelningsledningen får kännedom om att den tekniska personalen kommande utbildningsbehov
- att gällande underhållsdirektiv är kända och följs, samt att rätt version av teknisk dokumentation, drifthandböcker, föreskrifter och anvisningar är tillgängliga för personal inom GE Mitt
- att uppföljning av driftstörningar och avvikelser genomförs och analyseras, i syfte att identifiera och omhänderta avvikelser som kan vara systemsäkerhetspåverkande

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Är enhetens företrädare inom förvaltning av lokala IT-system regionalt i GE Mitt,
- Svara för samordning, information och erfarenhetsutbyte inom enheten
- Delta i utveckling och vidmakthållande av system inom Förvaltningsfunktionen område
- Delta i ackrediteringsprocesser som sker inom enheten
- Stödjer övriga verksamhetsområden inom enheten
- I samråd med enhetsledningen och avdelningsledningarna rekommendera funktionens strategiska personalförsörjning
- Handha sekretessklassificerade handlingar

Beredduppgifter
- Leda/medverka i projekt, analyser och uppföljning
- I kompetenshöjande/-bevarande syfte delta i utbildning och produktion
- Delta i kund- och industrimöten
- Vid införande eller förändring av ett lokalt eller förbandsgemensamt system samråda med enhetsledningen och avdelningsledningarna vad det avser Drift- och Säkerhetsinstruktion, drifthandböcker och annan systemdokumentation.

Kvalifikationer
- Eftergymnasial utbildning med inriktning mot Teknisk tjänst alt. motsvarande kompetens inhämtad genom meriterande tjänstgöring
- Dokumenterad erfarenhet av server och med grundläggande nätverkskunskap eller dokumenterad erfarenhet av nätverk och med grundläggande serverkunskap
- Erfarenhet av större IT-plattformar
- Mycket god samarbetsförmåga
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
- Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
- Körkort *B***

Du är en ansvarstagande person med en god förmåga att både arbeta i grupp eller enskilt på ett strukturerat och noggrant sätt. Som person är du även socialt utåtriktad och har en god förmåga att utveckla och upprätthålla kontakter.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
God kännedom om FM verksamhet och organisation.
God kännedom om Försvarsmaktens IT-system
God kännedom om hur drift och underhåll genomförs på Försvarsmaktens IT-System
God erfarenhet av projektledning och systemsamordning

Placeringsort
Vid FMTIS GE Mitt i Enköping.
Resor ingår i jobbet då arbete ofta förekommer inom enhetens geografiska område och i övriga delar av landet.

Tillträde
Tillsvidareanställning med tillträde snarast enligt överenskommelse. 6 månaders provanställning tillämpas.
I ansökan ska även löneanspråk framgå.

Upplysningar
För upplysningar om befattningen är du välkommen att kontakta
Chef GE Mitt, Stefan Johnsson.
Stf Chef GE Mitt, Jenny Buskenström.
Nås via vxl 0171-15 70 00

Fackligaföreträdare
ORF/O Wiveca Hörlin Wisborg
SACO Pär Lohman
OFR/S Martin Sparr
SEKO-F Matz Felix

Nås via vx 08-788 75 00.

Sista ansökningsdag
2020-11-20


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 400 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Liknande jobb

Liknande jobb