IT-säkerhetsarkitekt

Rekryterare
Försvarsmakten
Plats
Stockholm, Stockholms län, Sverige
Annonserat
den 6 november 2020
Stängs
den 8 december 2020
Ref:
22632
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid
Om tjänsten

Vill du bidra till ett säkrare Sverige samtidigt som du deltar i utvecklingen av Försvarsmaktens tekniska designorganisation?

Försvarsmakten har tekniskt designansvar i vidmakthållandeskedet för de system som används vid krigsförband och organisationsenheter samt ansvar i alla skeden för interna Informationssystem. Tekniskt designansvar innebär att fastställd design för tillåtna konfigurationer av tekniska system uppfyller lagkrav, fastställda målsättningar och övriga krav avseende prestanda, funktion, informations- och systemsäkerhet över hela livscykeln.

För att Försvarsmakten skall kunna uppfylla det tekniska designansvaret behöver ett antal specialister inom specifika områden finnas i designverksamheten. IT-säkerhetsarkitekten är en sådan.

Arbetsuppgifter
Du har en central roll i relation till kravställningen av nya och modifierade tekniska system samt i IT-säkerhetsarbetet som krävs innan ett tekniskt system blir godkänt för användning. IT-säkerhetsarkitekten deltar i utvecklingsarbetet av den tekniska designorganisationen vilket även ger en stor möjlighet att kunna påverka processer och arbetssätt.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer innefatta:
Hålla samman och utveckla området IT-säkerhet tillsammans med kollegor på sektionen, från kravställning till arkitektur, identifiera och analysera hot samt minimera risker för it-säkerhetsincidenter
Stödja i beredningar, granska underlag samt framtagning av underlag för beslut
Ansvara för framtagande av designregler inom eget verksamhetsområde
Agera stöd för övriga delar av organisationen inom ansvarsområdet, t.ex. genom att arrangera och
genomföra egna utbildningar
Samarbeta med ansvariga för systemsäkerhet och systemsäkerhetsprocessen i syfte att samordna
processer och arbetssätt
Samarbeta med Försvarsmaktens övriga säkerhetsgranskningsfunktioner när det gäller gransknings-,
kontroll- och revisionsverksamhet
Stödja FM centrala designledning med utveckling av verksamheten inom IT-säkerhet
Bedriva omvärldsbevakning inom IT-säkerhetsområdet

Kvalifikationer
Akademisk utbildning med inriktning informationssäkerhet eller kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig
God verksamhetskännedom som gör det möjligt att göra bedömningar kring relevant säkerhet och
användning av kravnivåer
Erfarenhet av informationssäkerhetsarbete inklusive tillhörande processer
Tillämpliga militära och civila regelverk
Tillämpning av kvalitetsstandarder
Förmåga att utveckla processer och rutiner
Förmåga att se helheter och detaljernas plats i helheten

Meriterande
Tidigare arbete inom statlig myndighet
Erfarenhet av arbete med IT-säkerhetsprocesser
Utbildning inom Systems Engineering
Tidigare arbetsledande befattning
Erfarenhet av att självständigt driva säkerhetsarbete framåt
Förmåga att skapa pedagogisk dokumentation samt vana att utbilda andra

Personliga egenskaper
Du klarar av att arbeta i ett högt tempo och har förmåga att skifta fokus om så behövs. Du har förmåga att samverka med många intressenter såväl inom som utom Försvarsmakten. Du kan driva ditt arbete självständigt men arbetar också gärna i grupp med andra. Du är noggrann och uthållig.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal, och skrift på svenska och engelska. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Tillträde snarast enligt ök. Befattningen är placerad på Högkvarteret i Stockholm. Anställningsform: tillsvidare. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning. För ytterligare information är du välkommen att kontakta FM Designsektionens chef Ebba Gantelius, 072-174 36 60.

Vid frågor kring rekryteringsprocessen kontakta HR Specialist AnnSophie Brezén 0729-933597

Fackliga representanter
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
SEKO HKV Lise-Lotte Larsson
ovanstående kontaktpersoner nås på telefon 08-788 75 00

OFR/S Robert Oidermaa telefon 08-402 40 11

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast den 2020-12-07. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev där det framkommer på ett tydligt sätt varför du är lämplig för denna befattning.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Liknande jobb

Liknande jobb