Service and Delivery Manager

Rekryterare
Stadium
Plats
Norrköping (Stad), Östergötland
Annonserat
den 3 december 2020
Stängs
den 16 december 2020
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Vill du vara en del av Stadiums Digital-team som Delivery and Service Manager? Genom lättillgänglig, stabil, säker och högautomatiserad teknisk infrastruktur som möter affärens behov är vi med och bidrar till Stadiums fortsatta tillväxt och framgång.

Din roll

Som Delivery & Service Manager har du en nyckelroll i att leda, coacha och stödja teamet med ansvar för att operativt driva dagens och utveckla framtidens leverans av IT. I din roll blir du både en coach och en inspiratör för dina medarbetare och ditt team som består av 5-8 personer. Du har en god dialog med kringliggande teams och externa partners för att säkerställa en effektiv och kvalitativ leverans.

Du har ett övergripande ansvar för att leverera och supportera en lättillgänglig, stabil, säker och högautomatiserad teknisk infrastruktur som möter affärens behov på snabbhet, flexibilitet och kontinuitet.

Du arbetar med förebyggande och trygghetsskapande åtgärder i syfte att skapa en god grund för efterlevnad av kontinuitetskrav med effektiv säkerhetshantering. Det är av stor vikt att du kan förutse kundproblem och arbetar proaktivt med att identifiera problem och lösa dem innan de påverkar affären. I rollen ingår ledning och planering av releaseaktiviteter och medverkar i beslutet om en ny release kan tas i drift.

Tillsammans med de ansvariga inom digital strategi, utveckling och lösningsarkitektur leder ni en fungerande samverkan i tvärfunktionella och integrerade funktioner.