Key Account Manager till Atea i Sundsvall

Rekryterare
Atea
Plats
Sundsvall
Annonserat
den 22 december 2020
Stängs
den 29 januari 2021
Ref:
147771
Kategori
Försäljning
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid
"Med vårt unika lag inspirerar, utmanar och förflyttar vi våra kunder till en hållbar digital framtid".

På Atea i Sundsvall är viett 30-talpersoner. Alla medunika personligheter och kompetenser.Våra olikheter är vår framgångochnär vitillsammansfåranvändavåra förmågorför atthjälpa våra kunder att bli framgångsrika,mår vi som bäst!Våra förmågor omfattar design, implementation och förvaltning av infrastrukturlösningar för såväl datacenter som den personliga arbetsplatsen. Med hjälp av våra verksamhetsutvecklare och förändringsledare skapar vi förutsättningar för att tillsammans med våra kunder bygga en digital framtid med säkerhet och hållbarhet i fokus.

Din roll i laget

Som Key Account Managerhar du det övergripande affärsansvaretför ett antal kundkonton, där du är ytterst ansvarig förförsäljning avAteashela utbud. Du lyckas genom att leda, utveckla och inspirera dina kundteam, bestående av olika kompetenserfrånbåde lokala, regionala och nationella resurser.Du driver strategiska planer som sträcker sig både på kort och lång sikt och därmed möjliggörvårakunders förflyttning. Dina kontaktytor hos kund varierar,men är i de flesta fall IT-chefer, IT-strateger, VD, ekonomichefmfl. Du ingår i den lokala ledningsgruppenpå kontoret, där du bidrar genom att omsätta kontorets strategiska mål i aktiviteteroch planerhos dina kunder.

Vad söker vi hos dig?

För att lyckas i rollen är dina personliga egenskaper avgörande. Du är affärsmässig med god förståelse för både verksamhet, ekonomi och affärer. Du har erfarenhet av att skapa, etablera och underhålla långvariga relationer och drivs och motiveras av att nå såväl kundernas som Ateas mål och vision. Du förstår vilka värden som driver kunden, och kan identifiera och driva affärer utifrån kundens utmaningar och Ateas samlade kompetens.Rollen kräver mycket god förmåga att sammanfatta, formulera och uttrycka dig i såväl tal som skrift. Du är van att utforma och presentera offerter,lösningaroch beslutsunderlag anpassat för olika målgrupper och intressenter. 

Vårt erbjudande till dig

Hos oss är det alltid nära till beslut. Vi har en målmedveten satsning på coachande ledarskap och våra medarbetares personliga utveckling och hälsa. Vår kultur präglas av våra värderingar, en kultur med framåtanda, humor och kamratskap. En kultur som gjort oss till Sveriges största leverantör av informationsteknologi och tillhörande tjänster. Vi har alltid stora saker på gång. Vi gillar att utmana oss själva och går ofta vår egen väg tack vare modiga medarbetare. Vi har ett stort fokus på ansvarstagande utveckling och är stolta över att kunna påverka branschen globalt att agera mer hållbart. 

Kontakta oss

Välkommen med din ansökan! Har du frågor omtjänsten är du välkommen att kontaktaOlle Rylander,Försäljningschef, via olle.rylander@atea.seellertelefon072 724 71 94.Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.Som en del i Ateas rekryteringsprocess ingår bakgrundskontroll av slutkandidat.Atea vill vara The Place To Be och därför värdesätter vi de kvalitéer som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.Varmt välkommen med din ansökan!

Liknande jobb

Liknande jobb