Chef till IT-enheten

Rekryterare
Skogsstyrelsen
Plats
Jönköping (Län)
Annonserat
den 7 januari 2021
Stängs
den 24 januari 2021
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Arbetsuppgifter

Som chef inom Skogsstyrelsen har du tre roller. Du är arbetsgivare, ledare och verksamhetsansvarig inom ditt ansvarsområde.

I rollen som arbetsgivare tar du ansvar för arbetsgivarpolitiken och tillämpar den för verksamhetens bästa. Som ledare tillämpar du ett coachande förhållningsätt där du motiverar och skapar förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential. Rollen som verksamhetsansvarig presenteras i texten nedan.

Till vår IT-enhet söker vi ny enhetschef som kan bidra med helhetssyn och förmåga att driva strategiska framtidsfrågor inom IT. Det kan handla om utvecklade arbetssätt, digitalisering, automatisering, utveckling inom AI samt GIS-utveckling där vi idag ligger i framkant. Som enhetschef har du har god förmåga att följa utveckling i omvärlden och kan omsätta detta till vår verksamhet.

I din funktion som enhetschef leder du IT-enheten som ingår i den administrativa avdelningen och du ingår också i avdelningens ledningsgrupp. Ditt team består av ett 40-tal medarbetare som du har fullt budgetansvar för. Du leder enheten i samarbete med två gruppchefer med vilka du delar det direkta personalansvaret och enhetens olika uppgifter. Enhetens arbete är idag indelat i tre funktioner: systemutveckling, drift och support.

Arbetet innebär mycket samarbete med övriga delar av verksamheten.  Du ingår bland annat också i myndighetens portföljråd där vi övergripande styr arbetet med verksamhetsutveckling och förvaltning av system.

Du har övergripande ansvar för myndighetens IT-infrastruktur, arbetsmetoder inom IT-utveckling och upprätthållande av IT-strategi.

Utöver enhetens egna resurser sker löpande avrop av konsulter för att framförallt leverera de systemutvecklingstjänster och IT-drift som verksamheten efterfrågar.

Du har även ansvar för externa kontakter med IT-leverantörer, konsultföretag och ansvar för förvaltning och upprätthållande av ett antal avtal för PC/Skrivare, konsulttjänster, licenser med mera.

Kvalifikationer   

Vi söker dig med erfarenhet av kvalificerat arbete inom IT-området samt relevant högskoleutbildning. Chefserfarenhet och erfarenhet av offentlig verksamhet är meriterande.

  • Du har förmåga att arbeta målstyrt och resultatinriktat både på lång och kort sikt.
  • Du visar mod i ditt ledarskap genom att kunna fatta beslut och vara lojal mot fattade beslut i myndigheten.
  • Vi förväntar oss att du är kommunikativ och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet.
  • Ditt ledarskap kännetecknas av samarbete, lyhördhet och förtroende för dina medarbetares kompetens vilket skapar delaktighet och ansvarstagande i arbetsgruppen.
  • Du kan omsätta Skogsstyrelsens vision, verksamhetsidé och strategi genom att prioritera, sätta mål, följa upp och återkoppla resultat.
  • Du är en förebild genom att vara en trygg och stabil person med gott omdöme. Du delar organisationens värdegrund med respekt för alla människors lika värde.

Skogsstyrelsen tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden (upp till fem år) med möjlighet till förlängning. I grunden finns en tillsvidareanställning inom Skogsstyrelsen.

Stationeringsort: Jönköping

Kontakt

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta avdelningschef Martina Trygg, 036-35 94 37.

Fackliga företrädare är för SACO Lisa Classon, telefon  0680-554 45 och för ST Hillevi Eriksson, telefon 036-35 93 42. 

Ansökan

Välkommen med din ansökan och meritförteckning/CV via länken nedan senast den 24 januari 2021.

 

Om Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor om skog. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Skogsstyrelsen arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation, friluftsliv och kulturmiljöer samt att öka medvetenheten om skogens betydelse. Vårt arbete grundar sig i de statliga värderingarna och våra värdeord är objektivitet, respekt, fri åsiktsbildning, demokrati, legalitet samt effektivitet och service.

Skogsstyrelsen anser att en mångfald bland medarbetarna bidrar till att utveckla såväl verksamhet som gemenskap på arbetsplatsen. Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.skogsstyrelsen.se