Polismyndigheten

Gruppchef till IT-säkerhetsenheten

Rekryterare
Polismyndigheten
Plats
Stockholm (Län)
Annonserat
den 10 februari 2021
Stängs
den 28 februari 2021
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Arbetsplatsbeskrivning

Vi bygger inga virtuella världar eller pokerbord – det vi utvecklar är avgörande för att brott ska klaras upp, att brottsligheten ska minska och för att alla i Sverige ska känna sig trygga.

 

Arbetsplatsbeskrivning

Som anställd på IT-avdelningen är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden och en möjlighet att göra skillnad på riktigt.

Våra system används i polisernas vardag – dygnet runt, året runt. Från ett ingripande mitt i natten till att färdigställa en förundersökning inför en rättegång.

Polisens IT-avdelning har ca 900 anställda och ansvarar för all it som används av myndighetens ca 34 000 medarbetare. Vi jobbar inte i program eller projekt utan varje grupp äger sina produkter från behov till leverans. Vi arbetar nära våra användare utan flera mellanhänder.

Arbetsbeskrivning

Polismyndighetens IT-avdelning sköter drift, underhåll och utveckling av IT-stödet till myndighetens olika verksamhetsområden. Gruppen PKI (Public Key Infrastructure) har en central roll inom Polisens IT-säkerhetsinfrastruktur där vi utvecklar och driftar produkter för Polisens Identity & Access management (IAM) och PKI. Vi söker nu dig som vill arbeta som chef för PKI-gruppen vid IT-avdelningens enhet för IT-säkerhet.

Du kommer vara chef för ett team på ca tolv personer som arbetar agilt och löpande levererar nytta för verksamheten. 

Det team du kommer att leda ansvarar för:

 • Produktägarskap för Polisens infrastruktur för certifikatshantering
 • Utvecklar och i viss mån driftar PKI-komponenter
 • Hanterar centrala funktioner för HSM, KSM och CA-moduler
 • Leverantörskontakter, avtal och avtalsuppföljning för inköpta produkter
 • Utvecklingsansvar för egenutvecklade produkter
 • Skyndsamt kunna hantera incidenter eller driftsstörningar

 

Som gruppchef för gruppen PKI 

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i ledningsgrupp för it-säkerhetsenheten
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen

har du

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, teamledare, projektledare eller liknande
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • ett brinnande tekniskt intresse erfarenhet av att arbeta med känsliga uppgifter
 • erfarenhet av IAM och/eller PKI
 • teknisk förståelse för exempelvis utveckling, kryptering eller certfikatshantering
 • för funktionen relevant examen/utbildning eller kunskap genom erfarenhet
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå

besitter du
 

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
 • förmågan att snabbt att ta till dig komplexa frågeställningar och leda arbete under tidspress

Fullständig kravprofil: Gruppchef IT-säkerhetsenheten

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta IT-säkerhetschef, Michael Svensson, tfn 070-325 54 48.

Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta chefsrekryterare Gunnar Stenvall, telefon 010 564 37 53, e-post gunnar.stenvall@polisen.se

Fackliga företrädare

Saco-S: Fredrik Bergh, telefon 010 563 91 37
Polisförbundet: Sofia Ask, telefon 010 563 87 10
Fackförbundet ST: Johan Gertz, telefon 010 567 70 92
Seko Polisen: Karna Tillheden, telefon 010 561 66 27

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering IT-avdelningen på Kungsholmen

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 1 mars 2021. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med referensnummer C48826/2021 per post till: Polismyndigheten, Registratorkontoret, 106 75 Stockholm eller kontakta Gunnar Stenvall, se kontaktinformation ovan.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med nära 34 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Liknande jobb

Liknande jobb