Polismyndigheten

Sektionschef till Polismyndighetens it-avdelning

Rekryterare
Polismyndigheten
Plats
Örebro län, Östergötlands län, Skåne län, Stockholms län, Uppsala län, Västerbottens län, Västra Götalands län
Annonserat
den 19 februari 2021
Stängs
den 18 mars 2021
Ref:
A098.257/2021
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid
Arbetsplatsbeskrivning

Som anställd på Polismyndighetens it-avdelning är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden och en möjlighet att göra skillnad på riktigt. Våra system används i polisernas vardag - dygnet runt, året runt. Från ett ingripande mitt i natten till att färdigställa en förundersökning inför en rättegång. Polisens it-avdelning har ca 900 anställda och ansvarar för all it som används av myndighetens ca 34 000 medarbetare. Vi arbetar nära våra användare utan mellanhänder.

Enheten Leverans och Support är it-avdelningens fältorganisation och det primära uppdraget är att utföra alla arbetsuppgifter som kräver lokal närvaro. Uppdraget omfattar it-support på plats, installation av ny it-teknik samt livscykelhantering för all polisens it-utrustning. Uppdraget omfattar också all IT som är knutet till våra fastigheter som exempelvis fastighetsnät, larmsystem m.m. Polisens verksamhet pågår alla timmar dygnet runt vilket medför att enhetens verksamhet gör detsamma. Leverans och Support har en beredskapsorganisation som hanterar support utanför ordinarie kontorstid. Enheten är geografiskt indelad i tre sektioner: Nord/Mitt, Stockholm/Bergslagen samt Syd/Öst/Väst.

Vi söker nu en chef till den nya sektionen Leveranssamordning

Arbetsbeskrivning

Som sektionschef inom Polisens it-avdelningen leder och utvecklar du medarbetare och verksamhet i en organisation som bidrar till samhällsnytta. Det innebär ett spännande och omfattade uppdrag i händelsernas centrum. Vi söker dig som är strukturerad, flexibel och kan arbeta både operativt och strategiskt. Det krävs förmåga att se och förstå verksamhetens roll i ett övergripande perspektiv, där samverkan med hela Polismyndigheten och externa leverantörer är av stor vikt.

Polismyndigheten befinner sig i en tillväxt samtidigt som polisens it-förmåga ökar vilket leder till mer avancerad teknik. För att kunna skapa bättre förutsättningar att öka vår leveransförmåga har vi valt att skapa en ny sektion. Sektionens uppdrag är att förse polisens lokaler med lås, larm, övervakning och övrig IT-infrastruktur. Detta genomförs i samverkan med polisens lokalförsörjningsenhet och säkerhetsavdelning. Det fysiska arbetet genomförs av leverantörer vilket medför att sektionens medarbetare i huvudsak kravställer och avropar uppdrag. Sektionen har också i uppdrag att samordna övriga it-införanden som kräver lokalkännedom men inte har direkt koppling till polisens lokaler. Det kräver däremot en stor samarbetsförmåga.

I din roll som sektionschef för den nybildade sektionen förväntas du utveckla processer, ledning, styrning samt uppföljning. Sektionen består av ca 30 medarbetare varav tre gruppchefer. Sektionens medarbetare är geografiskt utspridda över hela landet för att bistå med lokal närvaro.

Du är direkt underställd chefen för enheten Leverans och Support och ingår i dennes ledningsgrupp. Du har en erfarenhet från att vara chef på lägst direkt nivå sedan tidigare.

Som chef för sektionen Leveranssamordning

ska du
 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för enhetens leveranser
 • ansvara för att professionellt utförda beställningsspecifikationer
 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i enhetens ledningsgrupp
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
 • ansvara för arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • ha budget- och resultatansvar för din sektion

är du
 • verksamhetsansvarig - genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare - du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare - utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential


Kvalifikationer

För att lyckas i rollen

har du
 • ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • erfarenhet och kunskaper om byggentreprenadsprocesser, inklusive ekonomi och dokumentation
 • övergripande kunskap om it-teknisk infrastruktur
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • relevant akademisk examen, alternativt att du har motsvarande förvärvad erfarenhet som Polismyndigheten bedömer som likvärdig

besitter du
 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil: Sektionschef till Polismyndighetens it-avdelning

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av enhetschef Simon Lagergren, telefon 010 567 33 15.

Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta chefsrekryterare Gunnar Stenvall, telefon 010 564 37 53, e-post gunnar.stenvall@polisen.se

Fackliga företrädare

Saco-S: Fredrik Bergh, telefon 010 563 91 37
Polisförbundet: Sofia Ask, telefon 010 563 87 10
ST: Johan Gertz, telefon 010 567 70 92
Seko Polisen: Karna Tillheden, telefon 010 561 66 27

Övrig information

Anställning
 • Tillsvidareanställning som sakkunnig med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning.
 • Placering vid någon av polisens huvudorter (Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Örebro, Uppsala eller Umeå.)

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast onsdagen den 17 mars 2021 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med referensnummer A098.257/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med referensnummer A098.257/2021 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot på något av dessa sätt.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med nära 34 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Liknande jobb

Liknande jobb