Teknik- och digitaliseringsansvarig

Rekryterare
Experis
Plats
Gävle
Annonserat
den 31 mars 2021
Stängs
den 27 april 2021
Ref:
4900ba7e-8f0e-46d7-ac58-89f44183cfb2
Kategori
Övriga jobb
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid
Gävle Parkeringsservice söker en Teknik- och digitaliseringsansvarig som tillsammans med oss vill vara med i utvecklingen av både Gävle Parkeringsservice och Gävle kommun men även parkeringsbranschen i stort.

Gävle Parkeringsservice, som ägs av Gävle kommun, uppför, äger, förvaltar och driver mobilitets- och parkeringsanläggningar i Gävle kommun. Bolaget ansvarar även för parkering på kommunens gatumark som omfattar parkeringsövervakning, fordonsflytt och tillhandahållande av betalinfrastruktur. Gävle Parkeringsservice skapar förutsättningar för staden att växa. Det innebär att vi uppför mobilitetshus i nya bostadsområden men även att vi underlättar för företagare, byggherrar och bostadsutvecklare genom att tillhandahålla smarta parkerings- och mobilitetslösningar.

Gävle Parkeringsservice är en del av en parkeringsbransch som står inför stora utmaningar. Den pågående digitaliseringen i samhället skapar stora möjligheter till effektiviseringar och ökad kundnytta inte minst inom parkering. Mobilitet och att tillhandahålla mobila tjänster är något som både Gävle Parkeringsservice och branschen i stort arbetar aktivt med. Genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter skapar vi förutsättningar att tillhandahålla en hållbar mobilitet och därmed underlätta för alternativa och klimatsmarta färdsätt, något som både bidrar till högt satta miljömål och att underlätta i människors vardag.

Det är mot bakgrund av dessa stora och spännande utmaningar inom den digitala utvecklingen, både vad gäller parkeringsrelaterad IT (affärsnära lösningar till parkeringskunder) och verksamhetsrelaterad IT (processtöd), som bolaget nu behöver förstärka med en resurs inom området.

Vi söker därför en Teknik- och digitaliseringsansvarig som tillsammans med oss vill vara med i utvecklingen av både Gävle Parkeringsservice och Gävle kommun men även parkeringsbranschen i stort.

Då Gävle Parkeringsservice är ett nytt bolag som växer, men med relativt få anställda, så präglar det också rollen som Teknik- och digitaliseringsansvarig. Det förväntas att man är beredd att jobba både operativt såväl som strategiskt över ett brett område och i nära samarbete med bolagets övriga medarbetare. Rollen är direkt underställd VD och är en del av bolagets enhet för verksamhetsstöd.

Du arbetar aktivt med att stödja verksamhetens digitala transformation och säkerställer att verksamhetens krav på IT fångas upp, realiseras, utvecklas och effektivt förvaltas.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
  • Ansvarar för att genomföra bolagets digitaliseringsstrategi
  • Driva och kravställa "mjukvaran" i våra kunderbjudanden såsom parkeringsledningssystem, ANPR (registreringsnummeravläsning), betalningslösningar, bomsystem, incheckningssystem etc.
  • Följa den digitala utvecklingen inom parkeringsbranschen
  • Agera sakkunnig och strategiskt stöd till ledningen i frågor gällande informationsteknologi och digitalisering samt i affärsmässiga beslut.
  • Utveckla IT-området samt arbetet med att ta fram, förankra och kommunicera strategiska och taktiska beslut
  • Säkerställa en kostnadseffektiv, stabil och driftsäker IT-miljö.
  • Bistå med expertkompetens vid systemval, upphandling och implementation.
  • Agera dataskyddsombud och ansvara för bolagets arbete med GDPR och informationssäkerhet
  • Ansvara för kontakter med leverantörer och konsulter inom området samt samverka med Gävle kommunkoncerns IT-råd

Vi ser att du som söker har 3-årig akademisk examen inom datavetenskap, systemvetenskap eller annan huvudinriktning mot IT. Alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Vi söker dig som har teoretisk och praktisk kunskap inom verksamhetsområdet och som har en ekonomisk medvetenhet med förmåga att fatta affärsmässiga beslut. Du säkerställer och upprätthåller kvalitet och produktivitet samt arbetar på ett systematiskt, metodiskt och förtroendeskapande sätt.

Du har förmåga att snabbt sätta dig in i nya förutsättningar för att analysera och lösa komplexa arbetsuppgifter, vidare har du förmåga att kommunicera framgångsrikt och bygger argument med fakta. Du vågar prova nya arbetsmetoder som utvecklar verksamheten. Du är lojal mot fattade beslut och agerar med integritet.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan senast 2021-04-25

I denna rekrytering samarbetar Gävle Parkeringsservice med Experis.

För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Marjo Carlson rekryteringskonsult på 070-377 06 64 alternativt marjo.carlson@jeffersonwells.se