Arkivarie till Informationshanteringsenheten

Plats
Stockholm eller Östersund
Annonserat
den 13 april 2021
Stängs
den 29 april 2021
Ref:
NV-02750-21
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Vill du vara en del av arbetet med Naturvårdsverkets informationshantering? Naturvårdsverket söker en erfaren arkivarie som kan förstärka arkivfunktionen och stödja myndigheten i arbetet med en öppen och säker informationshantering.

Som arkivarie ingår du i Informationshanteringsenheten inom den nystartade Digitaliseringsavdelningen, där du ansvarar för att stödja verksamheten i den digitala omställningen och i frågor rörande en öppen och säker informationshantering. I detta arbete ingår att ta fram styrande och stödjande dokument, ge stöd till verksamheten, dokumentera och följa upp regelefterlevnaden i syfte att säkra en effektiv, rättssäker och ändamålsenlig informationshantering 

Inom arkivfunktionen arbetar idag verksarkivarie, arkivarier och arkivassistent. På enheten arbetar även registratorer, informationssäkerhetssamordnare, informationshanteringsspecialist, informationsspecialist för tillgängliggörande och verksamhetsspecialister för systemstöd. 

Naturvårdsverket har ett samlat arbetssätt för informationshantering där olika informationshanteringsexperter samverkar för att på ett effektivt sätt uppnå regelefterlevnad.

Dina arbetsuppgifter  

Du kommer tillsammans med enhetens arkivarier och övriga experter att stödja myndigheten i arbetet med en öppen och säker informationshantering.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge stöd till utvecklingsinitiativ och förvaltning och avveckling av befintliga system i enlighet med myndighetens utvecklingsmodell. I detta ingår att kartlägga information, genomföra bevarande- och gallringsutredningar, ta fram bevarande- och gallringsplaner och ge stöd vid framtagande av funktionalitet och arbetssätt för utförande av gallring och arkivering till myndighetens e-arkiv.

I din roll ingår också att följa upp och förvalta framtagna bevarande- och gallringsplaner. Genom ditt arbete deltar du tillsammans med övriga inom arkivfunktionen även i utvecklingen av arbetssätt, vägledning och rutiner på området. Vid behov kan du även vara stöd vid utlämnande av allmänna handlingar från arkivet.

Din kompetens

Vi söker dig som har:

  • en högskoleutbildning/universitetsexamen där minst 60-hp (eller motsvarande) i arkiv- och informationsvetenskap ingår.
  • flera års erfarenhet av att arbeta som arkivarie inom offentlig förvaltning och har god kännedom om tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen och Riksarkivets föreskrifter.
  • god förståelse för och erfarenhet av digital informationshantering och av att arbeta med bevarande- och gallringsutredningar gällande information i IT-system och databaser eftersom myndighetens informationshantering är i huvudsak digital.
  • arbetat självständigt med utredningar.
  • mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.

Det är meriterande om:

  • du har erfarenhet av att arbeta med utförande av gallring i IT-system och med leveranser till e-arkiv, samt arbete i enlighet med standarder inom informationshantering.
  • Det är även meriterande om du har systemvetenskaplig kompetens, utbildning eller motsvarande.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du behöver vara drivande, tydlig och bra på att planera och organisera ditt arbete och kunna hitta vägar framåt där det inte alltid finns givna ramar. Tjänsten innebär nära kontakter med många olika roller och det är därför viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga, samt att du tycker om att hitta lösningar tillsammans med andra. Du ska tycka att det är roligt med både utredning, utveckling, förvaltning och stöd.

Om anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Anställningens placering är Stockholm alternativt Östersund. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Vi tillämpar sex månaders provanställning.

Självklart delar du vår värdegrund – att du i ditt arbete är lyhörd, professionell och offensiv.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 29 april 2021.

Kontakt
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta följande personer via växeln, tel.nr. 010-698 10 00.

Patrick Stenbacka, enhetschef, Informationshanteringsenheten.
Ficre Zehaie, facklig representant, ST
Ulla Jennische, facklig representant, Saco


Om Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och arbetar pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Vi ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss se www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Jobba-hos-oss

Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Liknande jobb

Liknande jobb