IT-handläggare till Stabsavdelningen, Arméstaben

Rekryterare
Försvarsmakten
Plats
Enköping, Uppsala län, Sverige
Annonserat
den 23 april 2021
Stängs
den 18 maj 2021
Ref:
24054
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid
Om tjänsten

Ett av arméstabens fokusområden är att bygga den nya armén. En armé som har fokus på arméns förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Parallellt leder arméstaben förband såväl nationellt som internationellt. Arméstaben utvecklar och produktionsleder i armén ingående krigsförband samt underställda organisationsenheter som utgörs av förband och skolor.

Ovanstående kombinerat med att fortsatt etablera arméstaben som en sammanhållen och sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska. Vi är alla lösningsfokuserade och tar våra uppgifter och ansvar med stort engagemang där ALLT för armén är vår drivkraft.

Armén - när och där det avgörs!

Rekryterande enhet
IT-handläggaren ingår i Arméstabens stabsavdelning som bland annat består av ekonomi, IT, HR, informationshantering och andra stabsgemensamma stödfunktioner. Den huvudsakliga uppgiften för stabsavdelningen är att svara för det interna funktions-och förmågestödet som behövs för den dagliga verksamhetsledningen av staben. Avdelningen har för tillfället ca tjugo personer.

Befattningen erbjuder
Vi erbjuder dig en dynamisk arbetsplats med utvecklande och varierande arbetsuppgifter och en betydande roll där du har möjlighet att ta stort eget ansvar, att påverka arbetets utformning och upplägg, för att fortsatt etablera och utveckla förbandets IT-verksamhet. Du kommer bli del i ett starkt lag där man jobbar tillsammans och hjälps åt.

Försvarsmakten uppmuntrar till fysisk aktivitet och en av många förmåner är möjligheten till tre timmars fys per vecka, på arbetstid.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Huvudsaklig roll och uppgifter är att ansvara för att arméstaben har erforderligt IT-systemstöd för sina medarbetare. I detta ingår att samordna IT-verksamheten vid staben med koppling till aktuella processer och metoder och företräda förbandet i IT-frågor mot övriga funktionsföreträdare inom Försvarsmakten. I tjänsten ingår även att delta i arbetet med verksamhetsanalyser och se möjligheter för staben inom Informations-, Kommunikations- Teknik (IKT)-områdena, i syfte att bidra till ökad effekt i stabsarbetet. Arbetet innebär även att axla ansvaret för intranäten i de olika systemen som används i Försvarsmakten och på staben.

Arbetet är till stora delar operativt och innebär ett nära samarbete med stabens avdelningar. Möten och samverkan med funktionsansvariga inom IT på övriga förband inom Försvarsmakten ingår, liksom att samverka internt staben med ex Säk och IT-säk.

Kvalifikationer
 • Gymnasieexamen, företrädesvis med teknisk/IT inriktning
 • Minst fem års relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • God systemförståelse
 • God muntlig och skriftlig framställningsförmåga i såväl svenska som engelska
 • Körkort lägst klass B

Meriterande
 • Högskoleexamen inom IT/systemteknik eller motsvarande.
 • Kunskap om ackrediteringsprocessen i Försvarsmakten.
 • Erfarenhet av IT-området inom Försvarsmakten.
 • God kunskap om Försvarsmaktens IT-process och IT-styrmodell samt FFS/FIB inom området.
 • Kunskap om system i Försvarsmakten (ISUS, SWECCIS, IOR, LIFT m.fl.).
 • Erfarenhet av tjänstgöring inom militär regional eller central stab.

Personliga egenskaper
Som person behöver du ha förmåga till helhetssyn och kunna sätta ditt verksamhetsområde i relation till verksamhetens krav och behov. Ett flexibelt förhållningssätt, dvs att kunna anpassa IT-verksamheten till verksamhetsmålen och efter hand förändrade förutsättningar, är också viktigt. Du behöver ha en positiv attityd och en serviceinriktad approach till ditt uppdrag. Arbetet ställer stora krav på ansvarstagande och att självständigt kunna utföra arbetsuppgifter inom tilldelat arbetsområde, men också förmågan att kunna samverka och samarbeta med olika personer och på olika kunskapsnivåer. Därför är det viktigt att du både kan lyssna, ställa relevanta frågor och vara tydlig ditt sätt att kommunicera.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet för befattningen.

Upplysningar om tjänsten lämnas av
Avdelningschef, Övlt Magnus Jonsson, 070-4192802

Information Management Officer (IMO), Mj Jan B Johansson, 070-2285801

Fackliga företrädare
Tomas Lahti (OFR/O)

Clarence Arnstedt (OFR/S)

Jan B Johansson (AST Saco-S)

Christian Hedberg (LedR SEKO)

Samtliga fackliga företrädare kan nås via försvarsmaktens växel 0505-45 10 00

Villkor
Anställningsformen kräver godkänd säkerhetsprövning.

Arméstaben är ett krigsförband vilket innebär att du kommer att bli krigsplacerad och du förväntas därmed kunna verka i hela beredskapsskalan (fred, kris, krig). Du skall även i perioder räkna med att behöva ha beredskap. Den som inte genomfört värnplikt eller GMU, kommer att få genomföra en kombattantutbildning i försvarsmaktens regi.

Övrigt
Befattningsnivå: Civil

Antal befattningar: 1

Lön: Individuell lönesättning enligt kollektivavtal.

Anställningsform: Tillsvidare. Anställningen inleds med sex månaders provanställning.

Arbetsort: Enköping

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast den 18 maj 2021.
Din ansökan skall innehålla CV samt personligt brev (max en sida) i PDF-format, namngivna enligt principen CV_Efternamn, Förnamn respektive Pb_Efternamn, Förnamn .Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Liknande jobb

Liknande jobb