Polismyndigheten

Chef till Sektionen Leverans och support Stockholm/Bergslagen vid It-avdelningen

Rekryterare
Polismyndigheten
Plats
Stockholms län
Annonserat
den 17 juni 2021
Stängs
den 20 juli 2021
Ref:
A352.837/2021
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid
Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

År 2024 ska verksamheten ha vuxit till drygt 38 000 medarbetare från dagens 34 000. Vill du bidra i Polisens utveckling och bidra i det omfattande utvecklingsarbete som myndigheten genomgår? Då kan det här vara något för dig!

Som anställd på IT-avdelningen är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden och en möjlighet att göra skillnad på riktigt. Våra system används i polisernas vardag dygnet runt, året runt. Från att ha säker gränsövervakning, ingripanden mitt i natten till att färdigställa en förundersökning inför en rättegång. Polismyndighetens IT-avdelning har cirka 1000 anställda som tillsammans sköter drift, underhåll och utveckling av IT-stödet till myndighetens olika verksamhetsområden.

Jobba hos oss - it-avdelningen

Enheten Leverans och Support är indelad i fyra sektioner, Nord/Mitt, Stockholm/Bergslagen, Syd/Öst/Väst samt sektionen för Leveranssamordning. Enheten är It-avdelningens fältorganisation med det primära uppdraget att utföra alla arbetsuppgifter som kräver lokal närvaro. Detta omfattar it-support på plats, installation av ny it-teknik samt livscykelhantering för all polisens it-utrustning. Uppdraget omfattar också all it som är knutet till våra fastigheter t.ex. fastighetsnät, larmsystem m.m. Eftersom Polisens verksamhet pågår alla timmar om dygnet, innebär det att enhetens verksamhet också måste gör a det. Leverans och Support har en beredskapsorganisation som hanterar support utanför ordinarie kontorstid er .

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu dig som chef till sektionen Stockholm/Bergslagen. Du är direkt underställd chefen för enheten Leverans och Support och ingår i dennes ledningsgrupp. Du har en erfarenhet från att vara chef på lägst direkt nivå sedan tidigare.

Sektionen "Stockholm/Bergslagen" är utformad efter polisens organisationsstruktur och ansvarar de två polisregionerna Stockholm och Bergslagen. Sektionen består av tre grupper som totalt omfattar ca 47 medarbetare. För att geografiskt kunna täcka hela området är medarbetarna stationerade på sex platser inom geografiska området.

Som sektionschef inom Polisens It-avdelningen leder och utvecklar du medarbetare och verksamhet i en organisation som bidrar till samhällsnytta. Det innebär ett spännande och omfattade uppdrag i händelsernas centrum. Vi söker dig som är strukturerad, flexibel och kan arbeta både operativt och strategiskt. Det krävs förmåga att se och förstå verksamhetens roll i ett övergripande perspektiv, där samverkan med hela Polismyndigheten och externa leverantörer är av stor vikt. Du kommer att ansvara för verksamhetens leveranser, uppföljning samt ekonomi. I tjänsten ingår även att utanför kontorstid operativt leda eskalerade incidenter i samband med beredskap.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:
 • ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • erfarenhet från verksamhetsområdet ("Support & deployment")
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • för funktionsområdet relevant examen/utbildning

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har chefs- och ledarskapsutbildning för direkt och/eller indirekt nivå.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna . Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av enhetschef Simon Lagergren, telefon 010 567 33 15.

Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta chefsrekryterare Gunnar Stenvall, telefon 010 564 37 53, e-post gunnar.stenvall@polisen.se. På grund av semester från den 5 juli, fungerar frågor ställda via e-post bäst.

Fackliga företrädare

Saco-S: Fredrik Bergh, telefon 010 563 91 37
Polisförbundet: Sofia Ask, telefon 010 563 87 10
ST: Johan Gertz, telefon 010 567 70 92
Seko Polisen: Karna Tillheden, telefon 010 561 66 27

Övrig information

Anställning
  • Tillsvidareanställning som sakkunnig med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
  • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning.
  • Placering i Stockholm

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast måndagen den 19 juli 2021 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med referensnummer A352.837/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med referensnummer A352.837/2021 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot på något av dessa sätt.

Intervjuer kommer att hållas under augusti månad.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.


Varmt välkommen med din ansökan!


Sök jobbet

Ansök via e-post

Liknande jobb

Liknande jobb