Certezza söker experter inom informations- och cybersäkerhet

Rekryterare
Certezza AB
Plats
Stockholm (Stad)
Annonserat
den 22 september 2021
Stängs
den 22 oktober 2021
Kategori
Säkerhet
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Vill du vara med och bidra till säkert och robust samhälle och hjälpa organisationer som ställs inför informations- eller cybersäkerhetsutmaningar? Tillsammans med andra sakkunniga kollegor som har ett brinnande intresse för informations- och cybersäkerhet kommer du att få bidra till samhälls-nytta och hjälpa organisationer att ligga steget före.

Certezza hjälper organisationer som ställer höga krav på informations- och cybersäkerhet oavsett om de omfattas av regulatoriska krav eller inte. I takt med att efterfrågan på våra uppdrag växer söker vi efter nya medarbetare till alla våra kompetensområden. Nedan kan du läsa lite kort om exempel på arbetsuppgifter för tre av våra kompetensområden. Du kan ta del av alla våra lediga tjänster på Certezza.net.

Säkerhetskonsult med inriktning Identity Access Management (IAM)

Som IAM-konsult kommer du att arbeta med framtagande av lösningar inom IAM-området och agera som expert på tekniska lösningar inom identitet och behörighet. Vi söker någon med god överblick över IAMområdet vad gäller tekniker, standarder och produkter samt en god allmän kunskap inom identitetshantering, autentisering, auktorisering och åtkomsthantering samt systemintegration. I rollen kommer du även att driva komplexa implementerings- och integrationsuppdrag för olika områden inom IAM samt även felsöka och åtgärda eventuella problem i kundens befintliga IAM-miljö.

Informationssäkerhetskonsult

I rollen kommer du att proaktivt leda eller agera som expert i olika informationssäkerhetsuppdrag hos våra kunder för att stödja, driva processer och planera informations- och cybersäkerhetsarbete. I din roll identifierar och konkretiserar du kundens behov och kravställningar inom säkerhetsområdet till specifika åtgärder för att skapa säkra miljöer och processer utifrån aktuella standarder och regelverk. Detta innebär att du behöver ha förmåga att arbeta med informationssäkerhet ur ett verksamhetsperspektiv med fokus på den verksamhetsnytta och de effekter som ska uppnås.

Säkerhetskonsult med inriktning samhällssäkerhet
Du kommer att arbeta med att stärka kundernas beredskap och motståndskraft inom domänerna krisberedskap och civilt försvar. Detta främst genom att analysera, delta och samordna arbeten såsom riskoch sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering, försörjningsberedskap och krigsorganisation. Du kommer även att följa upp och utvärdera kundernas rekommenderade åtgärder för att förstärka kundens systematiska säkerhetsarbete.

På Certezza.net kan du läsa mer om arbetsuppgifterna samt kvalifikationer. Där kan du även söka alla Certezzas lediga tjänster samt skicka spontansökan.

Liknande jobb

Liknande jobb