Vill du spela en viktig roll i Ateas tillväxtresa inom systemutveckling?

Rekryterare
Atea
Plats
Linköping, Norrköping, Nyköping
Annonserat
den 26 november 2021
Stängs
den 1 januari 2022
Ref:
148364
Kategori
Övriga jobb
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid
Brinner du för attutveckla mjukvarulösningarsompå riktigtskapar verksamhetsnyttainom både privat och offentlig sektor?Vill duspela enviktig rollpåenspännande tillväxtresa?Tycker du också det är viktigt medhållbarhet ochansvarstagande, då vill vi prata med dig!

Atea Systemutveckling levererarlösningarochspetskompetenstill kunder över helalandetoch är nu inne en expansiv fasisödra Sverige.För attkunna möta våra kunders efterfrågan behövervibygga vidare påvårorganisation medvassaoch engageradepersoner somservärdet i att vara medtidigt ochha möjlighet attforma sin egen roll i en växande affärsenhetmed den storaorganisationensmognadochstabilitet.

Atea Systemutveckling

Vi ären nationell affärsenhetinomAteaSverigesom kombinerarsystemutveckling medAteaskraft ochtrygghetochi nära samarbete medvårastrategiska partnersMicrosoft,Apple, IBM ochRedHat. På Atea Systemutveckling värdesätter vi en trivsam och flexibel arbetsplats med fokus på att utveckla dig som individ i din roll som konsult.Beroende påvemduär och var dubefinner dig i karriären så kanske dut.ex.vill vidareutvecklasisystemutvecklarrollen,specialiseradiginom någon teknikdomän,starta ettteam på en ny ort,vara medoch skapaaffärer,jobba meddesign och arkitekturellerta chansen att synas och höras på den stora scen som Atea kan erbjuda.

På Atea Systemutvecklinggenomförs allaleveransergenomAgilprojektledningdär vitillsammans med kollegorlevererar medutgångspunkti egen regi och flexibla arbetsplatser runt om i landet. Projekten riktar sig mot Ateas större kunder och fokuserar på att skapalångsiktigverksamhetsnytta.Vi harskapaten miljödär fokusliggerpå uppdraget och den personliga utvecklingen utaninslagavt.ex.ofrivillig support/jour eller orimligt långaarbetsdagar.

Vilevererarbland annatlösningarinom:
  • VR/AR
  • Kognitiv AI
  • 3D Teknik
  • Blockchain
  • Verksamhetssystem
  • Systemintegration
  • Digitaliseringsplattformar
  • Web/Mobil applikationer
  • Intelligenta assistenter


I våra uppdrag använder vi oss av:Java eller C# och.NET-Core,Flutter,ObjecitveC,swift,KotlinmedAzureeller AWS som molnbaserad infrastruktur,Ci/Cd, Terraform,Docker,Kubernetes,OpenShift,Microservicessamt ledande teknologier specifikaför olikade olika områdena i listan ovan.Verksamhetengenomsyras avDevOpskultur ochstrukturmed testdriven utveckling

Vill du bygga framtidens IT med oss? 

Har du frågor om tjänsterna eller hur det är att arbeta på Atea är du välkommen att kontaktaPer Hindefalk,Atea Systemutveckling, viaper.hindefalk@atea.sealternativt telefonnummer070 584 51 18.Visöker flera personer ochhanterar ansökningar löpande och tjänsternakan tillsättas innan sista ansökningsdatum.  Atea vill vara The Place To Be och därför värdesätter vi de kvalitéer som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Varmt välkommen med din ansökan!

Liknande jobb

Liknande jobb