Stabsofficer Ledningsstödsystem vid Samband- och ledningsstödsystemsektionen

Rekryterare
Försvarsmakten
Plats
Enköping, Uppsala län, Sverige
Annonserat
den 15 december 2021
Stängs
den 17 januari 2022
Ref:
26169
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid
Om tjänsten

Befattningen erbjuder
Som stabsofficer vid Arméstabens Samband- och ledningsstödsystemsektion kommer du arbeta med många olika frågor inom funktionen. Allt från genomförandeledning av pågående operationer nationellt och internationellt, till planering av operationer och övningar samt nationell försvarsplanering på både taktisk och operativ nivå.

Om enheten

Samband- och ledningsstödsystemsektionen är en sektion vid Arméstabens genomförandeavdelning och har sina huvudsakliga arbetsuppgifter inom ramen för genomförandeledning av Arméns ledningsstödsystem både nationellt och internationellt.
Som en del i genomförandeledning av Arméns ledningsstödsystem ansvarar även sektionen för viss funktionsledning som exv. Signalskydd i Armén, frekvenssamordning, informationssystemtjänst samt funktionsstyrning av Arméns nätdriftledning inom ramen för det mobila kärnnätet och annan transmission som exv. kortvågssamband. Sektionen ansvarar även för att leda Arméns sambandsberedningar inför större nationella övningar och operationer.

Internationellt deltar sektionen i planering, etablering och avveckling av internationella insatser samt ansvarar för att vidmakthålla och utveckla ledningsstödssystemen för att möta pågående internationella insatsers ledningsbehov.

Sektionen deltar även ur ett funktionsperspektiv i nationell försvarsplanering som exv. utarbetande av operationsplaner, stående order för operationer nationellt (SOFO NAT) och Arméns grundoperationsplan (GROP). Sektionen stödjer även i utvecklingsfrågor, dels inom ramen för Arméorganisation 25, men även inom ramen för Interoperabilitet och då främst samarbetat med Finland.

Sektionen är även en del av funktionen på operativ nivå och deltar på veckobasis i olika beredningar med Insatsstaben J6.


Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som stabsofficer vid Arméstabens Samband- och ledningsstödsystemsektion kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara nationell och internationell genomförandeledning.

Nationellt omfattar detta att följa upp aktuellt ledningsstödsystemläge vid Arméchefens direkt underställda chefer (DUC) och där igenom att stödja DUC att upprätthålla sambandet på beordrade nät. Internationellt omfattar detta av att på veckobasis följa upp ledningsstödsystemläget vid pågående operationer, leda synkroniseringsmöten med Försvarets materielverk (FMV) inom ramen för driftsatt ledningsstödsystem internationellt samt delta i materielberedningsmöten under ledning av AST Logistiksektion inom ramen för de internationella insatsernas materielförsörjning.

Vid ledning av nationella operationer utgör Stabsofficer Ledningsstödsystem även sektionens stabsofficer i Arméstabens ledningscentral och representerar normalt sektionen vid dagliga lägesuppdateringar.


Kvalifikationer
  • Utbildad yrkesofficer OR 8
  • Kunskaper inom ledningsstödsystemområdet i allmänhet
  • B-körkort


Meriterande
  • Kunskap inom ledningsstödsystem mark (LSS Mark)
  • Praktisk erfarenhet att leda ledningsstödsystem på taktisk nivå, brigad eller militärregion
  • Erfarenhet av stabsarbete inom sambands- och ledningsstödsystemområdet
  • God framställningsförmåga och behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift
  • Utbildad signalskyddslärare/signalskyddschef
  • Teknisk kompetens inom ledningssystemområdet är önskvärd
  • Erfarenhet från ledningsprocessen vid insatsförband är mycket meriterande


Personliga egenskaper

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Vi ser att du har en förmåga att självständigt kunna driva projektliknande verksamhet och arbeten. Du ska kunna självständing kunna planera och organisara ditt arbeta utifån sektionens övergripande uppgifter. Kunna självständigt, ur ett funktionsperspektiv kunna delta i olika beredningar inom Arméstaben.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare, 40 timmars arbetsvecka och flextidsavtal
Sysselsättningsgrad:Heltid
Arbetsort: Enköping
Tillträdesdatum: 2022-03-01 eller enligt överenskommelse

För upplysningar om befattningen kontakta:
Övlt Henrik Malm, henrik.malm@mil.se , 08-788 95 54

Fackliga företrädare:
OFR/O: Tomas Lahti
OFR/S: Clarence Arnstedt
Saco-S: Jan B Johansson
SEKO: Christian Hedberg

Samtliga fackliga företrädare kan nås via FM växel 0505-45 10 10

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2022-01-16. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Liknande jobb

Liknande jobb