Systemförvaltare för samlingsförvaltningssystem och DAM-system

Plats
Stockholm (Län)
Annonserat
den 17 december 2021
Stängs
den 15 januari 2022
Ref:
Ref 211-1091-2021
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Statens historiska museers uppgift är att främja intresset för historia och sprida kunskap om kulturarvet som myndigheten förvaltar och bevarar. I myndigheten ingår Historiska museet, Livrustkammaren, Ekonomiska museet, Skoklosters slott, Stiftelsen Hallwylska museet, Tumba bruksmuseum samt uppdragsverksamheten Arkeologerna.
Vi ska vara attraktiva, angelägna och finnas lättillgängliga både i våra museilokaler, på våra utgrävningar samt digitalt.

Vi söker nu tre systemförvaltare på heltid till Avdelningen för digitalisering och IT. Två av tjänsterna är tillsvidareanställningar, den tredje är tidsbegränsad (vikariat) fram till sista september 2022.  

Avdelningen för digitalisering och IT ansvarar för att driva och utveckla verksamhet inom digitalisering, digital förmedling, IT och telefoni i samarbete med övriga avdelningar. Avdelningen arbetar med att öka allmänhetens tillgång till samlingar och museimiljöer genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter.  

I avdelningens ansvar inom IT-området ingår digital infrastruktur, internt IT-stöd och förvaltning av system. Myndighetens IT-miljö är Microsoft-baserad och myndighetens IT-driftsleverantör Visolit sköter support, servrar och drift. Här ingår även samlingsförvaltningssystem och DAM-system. Grunden för verksamheten är myndighetens samlingar och miljöer samt kunskapen om dem. Verksamheten ska med dessa källor som grund bidra till att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. 

Vi befinner oss nu i en spännande utvecklingsfas med flera större projekt inom digital infrastruktur och förmedling (SweDigArch, K-samsök, Europeana, Wikidata), implementering av nytt DAM-system och vidareutveckling av Sök i samlingarna med länkad öppen data och integrationer mellan flera system, samtidigt som vi deltar i etablerandet av ett nytt museum inom myndigheten (Sveriges museum om Förintelsen (SMF).  

Arbetsuppgifter 

Du deltar i det löpande arbetet med förvaltning och utveckling av myndighetens samlingsförvaltningssystem och DAM-system (digital asset management). I arbetsuppgifterna ingår bland annat: 

 • Systemadministration och konfiguration 
 • Underhåll och vidareutveckling 
 • Dokumentation 
 • Intern support 

Vi söker er som 

Vill vara med och stärka och utveckla vårt team inom digital infrastruktur, digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvsdata. 

Har en mycket god organisatorisk förmåga, är ansvarskännande och kan arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra.

Har god pedagogisk förmåga och förmåga att lyssna och ta in synpunkter från din omgivning.

Vi lägger stor vikt vid ditt intresse och motivation för tjänsten samt dina personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga och social kompetens. Detta är av extra stor betydelse då myndighetens matrisorganisation bygger på nära samverkan mellan olika avdelningar. 

Vi ser att du har

 • Universitets- eller högskoleexamen eller motsvarande kompetens för arbetet och minst 3 års yrkeserfarenhet inom området (som till exempel databas- eller digitaliseringskoordinator/samordnare).
 • Stor teknisk kompetens och kunskap om systemförvaltning och dess ingående delar; förvaltningsstyrning, användarstöd, ändringshantering samt daglig drift och underhåll.
 • Är serviceinriktad och har lätt att lära in nya teknologier.
 • Goda kunskaper och förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift, då tjänsten omfattar både nationella och internationella kontakter.

Det är meriterande om du har erfarenhet av

 • Liknande arbete inom museer eller annan kulturarvsinstitution.
 • Arbete med API:er
 • Arbete med XML/XSLT
 • Arbete med databaser, företrädelsevis SQL
 • Kunskap om metadata och inom branschen vedertagna metadatastandarder
 • Programmering
 • Axiell Collections eller andra samlingsförvaltningssystem
 • Fotoware eller andra DAM-system

Sista dag för ansökan är 2022-01-15 Du ansöker genom att trycka på knappen nedan.

Kontaktpersoner

Annika Froman Ekbom
Avdelningschef Digitalisering och IT
08-4023041
annika.froman.ekbom@shm.se

Fredrik Andersson
Tillförordnad IT-ansvarig
08-4023008
fredrik.andersson@shm.se

Cecilia Carenfelt
HR-specialist
08-402 30 06
cecilia.carenfelt@shm.se

Linnea Lundin
SACO-representant
08-402 30 46
linnea.lundin@shm.se

Liknande jobb

Liknande jobb