MATERIELSYSTEMLEDARE FÖR LOGISTIKSTÖDSYSTEM

Rekryterare
Försvarsmakten
Plats
Enköping, Uppsala län, Sverige
Annonserat
den 16 december 2021
Stängs
den 31 januari 2022
Ref:
26187
Kategori
Övriga jobb
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid
Om tjänsten

Skulle du känna dig stolt över att tillhöra en enhet som spelar en avgörande roll när det gäller att stärka Sveriges försvar? Är du driven, målmedveten och vill vara med på en spännande utvecklingsresa? Det kan vara dig vi söker.

Befattningen erbjuder
Försvarsmaktens Teknik- och Vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst) har fått utökade uppgifter och behöver stärka organisationen med Materielsystemledare (MSL) inom Logistikstödsystem.

Vår verksamhet erbjuder stor variation och komplexitet samt ställer stora krav på IT-säkerhet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
 • Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriär-mål
 • Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter
 • Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder
 • Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning

Om enheten
TVK Ledsyst har sin huvudverksamhet förlagd på Ledningsregementet i Enköping och funktionsleds av Försvarsmaktens Högkvarter. Enhetens uppgift är att ta helhetsansvaret för Försvarsmaktens ledningsstödsystem under hela livscykeln, från utveckling till avveckling, under såväl krig som kris och fred.

TVK Ledsyst är en organisation under utveckling. Bakgrunden är att Försvarsmakten har övertagit det formella designansvaret för samtlig materiel som nyttjas vid myndigheten, även för materiel som levererats från Försvarets Materielverk (FMV) och därför behöver ha kompetenta beställare av vidmakthållandetjänster. Under 2022 bygger TVK Ledsyst en organisation för att kunna utöva det tilldelade ansvaret, bland annat ska 17 nya materielsystemledare anställas.

Om tjänsten
Materielsystemledare för Logistikstödsystem innebär att du tar formellt produktansvar för de tekniska it-system som ingår i området. MSL utövar tekniskt designansvar på direkt delegat av Teknisk Chef vid HKV för de tilldelade produkterna. Designansvaret innebär att ansvara för att fastställd design för tillåtna konfigurationer av tekniska system inklusive underhållslösningar uppfyller lagkrav, fastställda målsättningar och övriga krav avseende prestanda, funktion, informations- och systemsäkerhet över hela livscykeln.

Som MSL biträder du materielområdesansvarig (MOA) vad gäller långsiktig planering av system, inkluderande ekonomi och avtal med externa leverantörer. Du hanterar även tjänstebeställningar som läggs till FMV eller industri samt beställningar till FM intern utförare.

Vår ambition är att ge dig rätt förutsättningar för att lyckas i rollen och därför kommer du att få genomgå en internutbildning inom bl.a. produktförvaltning och konfigurationsstyrning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som MSL skall du säkerställa att förändringar i produkter, inom ditt ansvarsområde, inte påverkar system- eller informationssäkerheten negativt och ska eftersträva en rationell samordning av åtgärder som rör produkten. Rollen innebär fatta designbeslut för tilldelade tekniska it-system men även att stödja Teknisk Chef vid HKV i beredningar och framtagning av underlag för beslut inom system- och designledning.

Detta görs bland annat genom att ansvara för att:
 • Designstyrande dokument utarbetas, t.ex. designregler, vilka fastställs Teknisk Chef
 • Systemlivscykelplanering, inklusive att upprättande och förvaltning av Systemlivscykelplaner genomförs
 • Ekonomihantering för produkter inom ansvarsområdet
 • Avtalshantering för produkter inom ansvarsområdet
 • Granska designpåverkande produktionsbeslut och dokumentation samt vid behov rekommendera åtgärder för att säkerställa t.ex. bibehållen systemsäkerhet, användbarhet och teknisk samfunktion.
 • Konfigurationsledning på ingående produkter genomförs.
 • I samverkan med materielområdesansvarig (MOA) hantera tjänstebeställningar till FMV och eller industrin.

Kvalifikationer
 • Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig av arbetsgivaren
 • Relevant erfarenhet av produktansvar, gärna i en myndighet eller större organisation
 • B-körkort

Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet eller kunskap inom ett eller flera av följande områden:
 • Försvarsmaktens ledningsstöd inom logistikområdet. Exempelvis PRIO Logistik, LIFT, FENIX samt andra stödsystem.
 • IT-system för Product Lifecycle Management (PLM)
 • Processorienterat arbetssätt
 • Arbete inom Försvarsmakten, Försvarets Materielverk eller Försvarsindustrin
 • Logistik-, Lednings- och informationssystemområdet
 • Goda kunskaper i Microsoft Office
 • Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska såväl som engelska

Personliga egenskaper
Du beskriver dig själv som en trygg och målmedveten person med väl utvecklad social förmåga och som drivs av att skapa förutsättningar för verksamheten att nå ställda mål. Du är självgående med förmåga att ta egna initiativ samt har en god analytisk förmåga. Du är engagerad och utvecklingsorienterad med ett sinne för struktur, ordning och god planering samt har lätt för att prioritera. Vidare tar du ansvar och har lätt för att kunna se helheten och växla mellan olika perspektiv. Samarbetsförmåga en stark sida hos dig.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar 6 månaders inledande provanställning för dig som inte är anställd inom Försvarsmakten.

Sysselsättningsgrad: Heltid.

Arbetsort: Enköping. Resor förekommer i tjänsten.

Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.

Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar om befattningen
Sektionschef: Catharina Lundberg, 0729-640591

Avdelningschef: Peter Turesson, 070-695 52 16

Information om rekryteringsprocessen
Personalgeneralist Angelina Lindgren, 073-853 82 62.

Fackliga företrädare
 • SACO-S - Carl Johan Pettersson.
 • SEKO - Christian Hedberg.
 • OFR/S - Clarence Arnstedt.
 • OFR/O, OF Enköping - Magnus Johansson.

Samtliga nås via växeln 0171-15 70 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2022-01-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Om du går vidare i anställningsprocessen ska vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Liknande jobb

Liknande jobb