Vill du vara med och bygga upp ett team på Ateas tillväxtresa inom systemutveckling i Göteborg?

5 dagar kvar

Rekryterare
Atea
Plats
Göteborg
Annonserat
den 20 december 2021
Stängs
den 30 januari 2022
Ref:
148398
Kategori
Övriga jobb
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid
Brinner du för attutveckla mjukvarulösningarsom skapar verksamhetsnyttainom både privat-och offentligsektor?Vill duspela enviktig rollpåenspännande tillväxtresaochgillar att leda?Tycker duäven attdet är viktigt medhållbarhet ochansvarstagande, dåkandetta vara ett jobb för dig!

Atea Systemutveckling levererarlösningarochspetskompetenstill kunder över helalandetoch är nu inneien expansiv fasisödra Sverige.För attkunna möta våra kunders efterfrågan behövervibygga vidare påvårorganisationi Göteborgsområdet. Vi söker envassoch engageradsystemutvecklare som kan ta rollen somteamledareochservärdet i att vara medtidigti en växande affärsenhetochha möjlighet attforma sin egen rollochsittteam.

Atea Systemutveckling

Vi ären nationell affärsenhetinomAteaSverigesomfokuserar påsystemutveckling medAteaskraft ochtryggheti ryggen. Vi har ettnära samarbete medvårastrategiska partnersMicrosoft,Apple, IBM ochRedHat.

På Atea Systemutveckling strävar vi efter att genomföra våra leveranser i projektform där vilevererarlösningarfrånflexibla arbetsplatser runt om i landet.Uppdragenriktar sigfrämstmot Ateas större kunder och fokuserar på att skapa långsiktig verksamhetsnytta. Vi har skapat en miljö där fokus ligger på uppdraget och den personliga utvecklingen utan inslag av t.ex. ofrivillig support/jour eller orimligt långa arbetsdagar.

Vilevererarbland annatlösningarinom:
 • Verksamhetssystem
 • Systemintegration
 • Digitaliseringsplattformar
 • Web/Mobil applikationer
 • Intelligenta assistenter
 • Kognitiv AI
 • VR/AR


I våra uppdrag använder vi oss av:Java eller C# och .NET-CoremedAzureeller AWS som molnbaserad infrastruktur,Ci/Cd, Terraform,Docker,Kubernetes,OpenShift,Microservicessamt ledande teknologier specifikaför de olika områdena i listan ovan.Verksamhetengenomsyras avvårDevOpskultur ochstruktur.

Teamledare på Atea Systemutveckling

I rollen som teamledarebygger du upp,lederoch växerditt eget teami takt medaffärerna.I början ligger störstadelen avtiden på arbete somutvecklare/konsultmeni takt med att teamet växer kommer det skifta till mertid/fokus på ledarskapet.

Som teamledare förväntas du:
 • Leda ochdelta iarbetet medrekrytering av medlemmar till teamet
 • Jobba med affärer och säkerställa att teamet är lönsamt och har tillväxt
 • Arbeta som senior konsult i kundprojekt/uppdragen del av tiden
 • Resursplanera och arbetsledakonsulternai det dagliga arbetet
 • Bygga nätverk både internt och externt


För att lyckas i rollen tror vi duharföljande bakgrund och personliga egenskaper:
 • Flerårig erfarenhet av systemutveckling inom C#, .NET, Javaeller integration
 • Erfarenhet som konsultoch av konsultaffären
 • Intresseföroch förmåga att leda människor, gärna med tidigare ledarerfarenhetsom tex. team-, projektledare ellerscrum-master.
 • Högskoleutbildning inom relevant område


Vill du bygga framtidens IT med oss? 

Har du frågor om tjänstenär du välkommen att kontaktaPerHindefalk,Regionansvarig -Atea Systemutveckling, viaper.hindefalk@atea.sealternativt telefonnummer070 584 51 18. Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Den här rekryteringsprocessen hanteras av oss påAtea och vi undanber oss därför alla samtal och eventuella förslag från rekryterings- och bemanningsföretag. Som en del i Ateas rekryteringsprocess ingår bakgrundskontroll av slutkandidat. Atea vill vara The Place To Be och därför värdesätter vi de kvalitéer som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Varmt välkommen med din ansökan!