Vill du spela en viktig roll i Ateas tillväxtresa inom systemutveckling i södra Sverige?

Rekryterare
Atea
Plats
Jönköping
Annonserat
den 3 januari 2022
Stängs
den 30 januari 2022
Ref:
148420
Kategori
Övriga jobb
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid
Brinner du för att utveckla mjukvarulösningar som skapar verksamhetsnytta inom både privat- och offentlig sektor? Vill duspela enviktig rollpåenspännande tillväxtresa?Har du ocksåminst några års erfarenhetfrån systemutveckling,då vill vigärnaprata med dig!

Atea Systemutveckling levererarlösningarochspetskompetenstill kunder över helalandetoch är nu inneien expansiv fasisödra Sverige.För attkunna möta våra kunders efterfrågan behövervibygga vidare påvårorganisationi Jönköping. Vi sökervassaoch engageradeutvecklaresomservärdet i att vara medtidigti en växande affärsenhetochha möjlighet attforma sin egen roll.

Atea Systemutveckling

Vi ären nationell affärsenhetinom Atea Sverige somfokuserar påsystemutveckling med Ateaskraft och tryggheti ryggen. Vi har ett nära samarbete medvårastrategiska partnersMicrosoft, Apple, IBM ochRedHat. InomAtea Systemutveckling värdesätter vi en trivsam och flexibel arbetsplats med fokus på att utveckla dig som individ i din roll som konsult.Beroende på vem du är och var du befinner dig i karriären så kanske du villvidareutvecklas i systemutvecklarrollen, specialisera dig inom någon teknikdomän, vara med och skapa affärer, jobba med design och arkitektur eller ta chansen att synas och höras på den stora scen som Atea kan erbjuda.

Visträvar efter att genomföra våra leveranser i projektformsomvi levererar i egen regimedvårateam runt om i landet. Projekten riktar sigfrämstmot Ateas större kunder och fokuserar på att skapa långsiktig verksamhetsnytta. Vi har skapat en miljö där fokus ligger på uppdraget och den personliga utvecklingen utan inslag av t.ex. ofrivillig support/jour eller orimligt långa arbetsdagar.

Vilevererarbland annatlösningarinom:
  • Verksamhetssystem 
  • Systemintegration 
  • Digitaliseringsplattformar 
  • Web/Mobil applikationer 
  • Intelligenta assistenter 
  • Kognitiv AI 
  • VR/AR 


I våra uppdrag använder vi ossbla.av:Java eller C# och .NET-CoremedAzureeller AWS som molnbaserad infrastruktur,Ci/Cd, Terraform,Docker,Kubernetes,OpenShift,Microservicessamt ledande teknologier specifikaför de olikaområdena i listan ovan.Verksamhetengenomsyras avvårDevOpskultur ochstruktur.

Vill du bygga framtidens IT med oss? 

Har du frågor om tjänsterna inom Atea Systemutvecklingär du välkommen att kontaktaPer Hindefalk,Atea Systemutveckling, viaper.hindefalk@atea.sealternativt telefonnummer070 584 51 18.Visöker flera personer ochhanterar ansökningar löpande. Tjänsternakan tillsättas innan sista ansökningsdatum.  Den här rekryteringsprocessen hanteras av oss påAtea och vi undanber oss därför alla samtal och eventuella förslag från rekryterings- och bemanningsföretag.Atea vill vara The Place To Be och därför värdesätter vi de kvalitéer som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.  Varmt välkommen med dinansökan!