Huvudarkitekt med inriktning IT

3 dagar kvar

Rekryterare
Migrationsverket
Plats
Stockholm (Kommun)
Annonserat
den 10 januari 2022
Stängs
den 24 januari 2022
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen

Huvudarkitekt med inriktning IT

Migration är en av vår tids stora frågor. Migrationsverket arbetar varje dag med människor som söker skydd, vill bo och arbeta i Sverige eller ska återvända till sitt hemland. På uppdrag av riksdag och regering, bidrar vi till att säkerställa en långsiktig migrationspolitik. Som medarbetare på Migrationsverket är du varje dag en del av Sveriges förmåga att hantera utmaningarna inom det komplexa och föränderliga migrationsområdet. I vårt arbete vägleds vi av våra värdeord mod, empati och tydlighet.

Migrationsverket arbetar systematiskt med digital utveckling som sätter nyttan för sökande och medarbetare i första rummet, men som även förenklar kommunikationen med andra myndigheter. Genom digitaliseringen hittar vi smartare tjänster, nya arbetssätt och ändrar beteenden. Vi arbetar intensivt med att utveckla verksamheten så att vi med effektivitet, kvalitet och service kan utföra vårt uppdrag från riksdag och regering. Den digitala transformation där vi successivt förändrar vår digitala förmåga i grunden, kommer vara i fokus nu och flera år framöver. Rollen som huvudarkitekt blir en mycket viktig förutsättning för att lyckas i denna förändring.

Ditt updrag

Som huvudarkitekt med inriktning IT har du en central roll där du tillsammans med huvudarkitekten med inriktning verksamhet kommer leda, styra och utveckla myndighetens arkitekturstyrning genom arkitekturfunktionen och arkitekturråd. Du kommer vidareutveckla vår målarkitektur och dess arkitekturbeskrivning så att de är relevanta, på rätt nivå och skapar värde för vår agila utvecklingsverksamhet och är i linje med Migrationsverkets verksamhetsstrategi. Du kommer kommunicera målarkitektur till hela myndigheten. Du kommer också att stödja chefen för digitaliserings-och utvecklingsavdelningen (DUAC), portföljägare och projektledare med strategiska och taktiska analyser, planer och prioriteringar.

Du kommer representera Migrationsverket i externa och internationella arkitekturnätverk.

Du kommer att ingå i sektionen för myndighetsutveckling tillsammans med huvudarkitekten med inriktning verksamhet. I arkitekturfunktionen finns 25-30 arkitekter i olika roller och i olika delar av verksamheten och de blir en viktig del av ditt nätverk. Du kommer arbeta i team med myndighetens andra arkitekter och delta aktivt i forum för bland annat arkitektur och portföljstyrning.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av att arbeta som koncernarkitekt, med enterprise architecture i en komplex verksamhet. Du är van vid att driva och leda förändringsarbete och andra aktiviteter inom arkitekturområdet på ett framgångsrikt sätt. Vi förväntar oss att du har erfarenhet inom områden som affärsmodeller, verksamhetsarkitektur, applikationsarkitektur och teknisk arkitektur även om du inte behöver vara någon specialist inom dessa områden. 

Du har erfarenhet av att arbeta med komplexa verksamhets- och IT-landskap. Du har god kännedom i relevant teknologiutveckling och förståelse och insikt i olika EA-besluts ekonomiska konsekvenser på kort och lång sikt. Du har en teknisk universitets-/högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade genom flerårig erfarenhet. Du har också en certifiering inom någon arkitekturdisciplin. Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.  Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på stora myndigheter eller organisationer. Du får gärna ha arbetat med värdeströmmar och förmågekoncept och med Sparx EA. Det är också meriterande med erfarenhet inom verksamhetsutveckling, strategirealisering, portföljhantering, informationsstyrning och säkerhet.

Dina egenskaper

Rollen är komplex och det krävs att du är analytisk och kan se helhetslösningar och har förmåga att få medarbetare att gå i samma riktning. Som person har du en god förmåga att bygga nätverk och skapa nya kontakter. Du är en naturlig ledare som coachar våra team och projekt.

Du har ett resultatinriktat förhållningssätt och är en riktigt god kommunikatör. Rollen som huvudarkitekt med verksamhetsinriktning förutsätter en hög pedagogisk förmåga då du behöver, både skriftligt och muntligt, kommunicera målarkitekturen till många personer med olika kompetenser.

Placering

I Norrköping, Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Om anställningen

Tjänsten är en tillsvidareanställning.

Arbetsuppgifterna är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Befattningen förutsätter svenskt medborgarskap. Tjänsten kan innebära krigsplacering vid Migrationsverket vid höjd beredskap och krig.


Om rekryteringsprocessen

Har du frågor kring rekryteringsprocessen och uppdraget, kontakta gärna vår konsult på ProAstri, Kristina Ohlson 070 – 896 17 36.

Välkommen med dina ansökningshandlingar senast 24 januari 2022 via vårt rekryteringssystem.

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet.

I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och av mod, empati och tydlighet.

Vi använder urvalsfrågor i ansökningsförfarandet. Besvara dessa så utförligt du kan eftersom dina svar avgör om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. Vi använder också ofta tester för att vidare bedöma din skicklighet för den sökta tjänsten. Kallas du till intervju kan du behöva besvara frågor kopplat till säkerhet. 

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

 

Liknande jobb

Liknande jobb